Предишни конференции

7-МА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА И НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ“ 22 – 23 ЮНИ 2023 г.

Посветена на 15 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ като самостоятелно структурно звено на Тракийски Университет – гр. Стара Загора


Научният форум е организиран с финансовата подкрепа на ФНИ на МОН по процедура за финансиране на международни научни форуми в Република България за 2023 г., Договор №: КП-06-МНФ/8 от 23.05.2023 г.

Над 190 участници от 7 държави и 15 научни и бизнес организации допринесоха за успеха на научните сесии.

Благодарим на всички участници за проявения интерес, отличните презентации и плодотворните дискусии при провеждането на нашия научен форум!

Цел: изграждане и поддържане на ефективно  работеща система „наука-бизнес-държавно управление”.

Насоченост към: академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво.

Тематични направления:

 • Развитие и управление на регионите в прехода към зелена икономика
 • Бизнес развитие, иновации и кръгова икономика
 • Конкурентоспособност и устойчиво развитие на земеделието
 • Съвременни предизвикателства пред ключови социално-икономически сектори
 • Спортни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите

Официални езици: Български и английски

Важни срокове:

 • Подаване заявки за участие с резюмета на английски език: 01.05.2023 г.
 • Одобряване на участията: 07.05.2023 г.
 • Плащане на такса за участие: 15.05.2023 г.
 • Представяне на пълните доклади на английски език: 22.06.2023 г.

Докладите се публикуват в онлайн списание „Trakia Journal of Sciences“ или самостоятелен том на онлайн издание SHS Web of Conferences Journal – Book Series (което се представя за индексиране пред WoS), след преминат процес на рецензиране. Допуска се участие с не повече от 2 доклада.

Място на провеждане: Calista Spa Hotel ****, Старозагорски минерални бани/online

Такса правоучастие

Присъствено

Онлайн

Участници от страната

150 лв.*

70 лв.**

Студенти и докторанти

100 BGN

70 BGN

Такса за втори доклад

100 лв. *

40 лв. **

Придружаващ съавтор/ Участие без доклад**

100 лв.

60 лв.

*Таксата правоучастие включва публикация/и в онлайн изданията с отворен достъп Trakia Journal of Sciences или SHS Web of Conferences; материали от конференцията; кафе-паузи и коктейл

** Таксата правоучастие включва кафе-паузи и коктейл; участие по секции

Банкова сметка:

УниКредит Булбанк АД
Стара Загора 6000
IBAN: BG09 UNCR 7000 3116 5930 30
BIC: UNCRBGSF

Основание за заплащане: такса конференция, име, фамилия, организация

Получател: Тракийски университет – Стопански Факултет

Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Prof. Dr. José Luis Vázquez – University of Leon, Spain

Prof. Dr. Alois Heißenhuber – Technical University of Munich, Germany

Prof. Dr. Ulrich Bodmer – Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences, Germany

Prof. Dr. Pablo Gutiérrez – University of Leon, Spain

Prof. Dr. Maurizio Lanfranchi – University of Messina, Italy

Prof. Dr. Wawrzyniec Czubak – Poznań University of Life Sciences, Poland

Prof. Dr. Dragica Odzaklieska – University „St. Kliment Ohridski“, North Macedonia

Prof. Dr Arkadiusz Swiadek – University of Zielona Gora, Poland

Assoc. Prof. Vojtech Merunka – Czech University of Life Sciences, Prague

Assoc. Prof. Maria Paslar – Taraclia State University “Grigorii Tsamblak”, Moldova

Проф. д.ик.н Гарабед Минасян – Институт за икономически изследвания-БАН, София

Проф. д.ик.н. Иван Георгиев – Университет за национално и световно стопанство, София

проф. д.ик.н. Йосиф Илиев – Университет за национално и световно стопанство, София

Проф. д-р Иван Георгиев – Тракийски университет, Стара Загора

Проф. д-р Надка Костадинова – Тракийски университет, Стара Загора

Проф. д-р Стефан Петранов – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София

Проф. д-р Евгени Станимиров – Икономически университет, Варна

Проф. д-р Димитър Димитров – Университет за национално и световно стопанство, София

Проф. д-р Марияна Божинова – Стопанска Академия „Д. А. Ценов”, Свищов

Проф. д-р Ирена Кирилова Зарева-Зафирова – Институт за икономически изследвания-БАН, София

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател:

Проф. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски университет 

Председател:

Доц. д-р Блага Стойкова – Декан на Стопански факултет 

Зам. председател:

Доц. д-р Димитрина Стоянчева – Зам. декан по НМД на Стопански факултет 

Членове:

 • Проф. д-р Георги Желязков
 • Проф. д-р Стефан Иванов
 • Проф. дмн Веселин Видев
 • Доц. д-р Надежда Петрова
 • Доц. д-р Таня Танева
 • Доц. д-р Христо Момчилов
 • Доц. д-р Николай Пенев
 • Доц. д-р Пламен Петков
 • Гл. ас. д-р Константин Стоянов
 • Ст. експ. Деница Маркова

Пореден номер

Име, фамилия

Академична длъжност/ научна степен

Организация

Страна

 

ПРИСЪСТВЕНО УЧАСТИЕ

1

Athanassios Gouridis

dr.

Technical Direction in the Municipality of Soufli, Head of the Direction

Greece

 

2

Valentin Domentyan

chief assist. prof. dr.

Taraclia State University “Grigorii Tsamblak”

Republic of Moldova

 

3

Bulent Ergani

dr.

Izmir Katip Celebi University

Turkyie

 

4

Volkan Gokoglu

assoc. prof.dr.

Afyon Kocatepe University

Turkyie

 

5

Nesrin Demir

prof. dr.

Izmir Katip Celebi University

Turkyie

 

6

Serkan Goksu

assoc. prof.dr.

Afyon Kocatepe University

Turkyie

 

7

Mustafa Uluöz

dr.

Bursa, Coordinator

Turkyie

 

8

Алекс Миленков

студент

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

9

Ани Димитрова

ас. д-р

Институт за икономически изследвания към БАН, гр. София

България

 

10

Антон Благоев

ас. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

11

Блага Стойкова

доц. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

12

Ваня Христова

докторант

Икономически университет, гр. Варна

България

 

13

Венета Гайдарджиева

проф. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

14

Виолетка Желева

ас. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

15

Виктор Гусев

 

Invest Sofia

България

 

16

Галин Тиханов

доц. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

17

Георги Алексиев

доц. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

18

Гергана Славова

доц. д-р

Икономически университет, гр. Варна

България

 

19

Грациела Георгиева

студент

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

20

Дамян Киречев

гл. ас. д-р

Икономически университет, гр. Варна

България

 

21

Даниела Савова

студент

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

22

Дарина Русчева

проф. д-р

Институт за икономически изследвания към БАН, гр. София

България

 

23

Десислава Ганчева

студент

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

24

Десислава Иванова

доц. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

25

Диана Попова – Добрева

доц. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

26

Димитрина Стоянчева

доц. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

27

Димо Паунов

студент

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

28

Дора Дончева

гл. ас. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

29

Евгени Генчев

доц. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

30

Евгени Йорданов

доц. д-р

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

България

 

31

Елвира Делчева

докторант

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

32

Елеонора Лозева

студент

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

33

Емил Мутафов

гл. ас. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

34

Жасмин Георгиев

студент

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

35

Желязко Желязков

студент

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

36

Желязко Цачев

докторант

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

37

Женя Гундашева

ст. преп.

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

38

Златин Златинов

студент

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

39

Иванка Стойчева

ас. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

40

Ивелина Ангелова

гл. ас. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

41

Искра Митева

докторант

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

42

Искра Ненчева-Иванова

доц. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

43

Йоанна Драгнева

доктор

Институт за изследване на населението и човека към БАН, гр. София

България

 

44

Калина Кацарова

преподавател

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

45

Калина Петрова

докторант

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

46

Катя Кирилова

доц. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

47

Константин Станков

доц. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

48

Константин Стоянов

гл. ас. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

49

Крум Христов

гл. ас. д-р

Аграрен университет, гр. Пловдив

България

 

50

Любен Лападатов

ст. преп.

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

51

Мариета Драганджикова

преподавател

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

52

Марин Петров

докторант

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

53

Марина Недкова

гл. ас. д-р

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

България

 

54

Мария Иванова

гл. ас. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

55

Мария Попова-Христова

доктор

Invest Sofia

България

 

56

Марияна Банкова

докторант

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

57

Мартин Минчев

студент

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

58

Надежда Ангелова

гл. ас. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

59

Надежда Георгиева-Станкова

гл. ас. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

60

Надежда Петрова

доц. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

61

Надка Костадинова

проф. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

62

Неделин Марков

доц. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

63

Нела Гочева

ст. преп.

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

64

Николай Щерев

проф. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

65

Николай Пенев

доц. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

66

Олег Милев

гл. ас. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

67

Петър Маринов

гл. ас. д-р

Институт по аграрна икономика към ССА, гр. София

България

 

68

Петър Чернаев

Докторант

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов

България

 

69

Петя Ангелова

ас. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

70

Петя Брънзова

доц. д-р

Институт за икономически изследвания към БАН, гр. София

България

 

71

Пламен Милев

доц. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

72

Пламен Петков

доц. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

73

Пламена Петкова

докторант

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

74

Пламена Хаджиева

студент

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

75

Радка П. Иванова

доц. д-р

Икономически университет, гр. Варна

България

 

76

Радмил Николов

гл. ас. д-р

Икономически университет, гр. Варна

България

 

77

Росен Кирилов

доц. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

78

Росица Белухова-Узунова

гл. ас. д-р

Аграрен университет, гр. Пловдив

България

 

79

Румен Отузбиров

проф. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

80

Румяна Ангелова

гл. ас. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

81

Соня Тодорова

докторант

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

82

Стефан Иванов

студент

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

83

Стефан Иванов

проф. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

84

Стоянка Цачева

докторант

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

85

Таня Танева

доц. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

86

Теодора Симеонова

доц. д-р

Шуменски университет “ Еп. К. Преславски“

България

 

87

Теодорина Турлакова

доц. д-р

Икономически университет, гр. Варна

България

 

88

Тереза Маринова

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

89

Тодор Терзиев

студент

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

90

Тодорка Атанасова

проф. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

91

Христо Иванов

студент

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

ДИСТАНЦИОННО УЧАСТИЕ

92

Ana Lanero-Carrizo

prof. dr.

University of Leon

Spain

 

93

César Sahelices-Pinto

prof. contratado dr.

University of Leon

Spain

 

94

José Luis Vázquez-Burguete

prof. dr.

University of Leon

Spain

 

95

José Luis Vázquez-García

student

University of Leon

Spain

 

96

José María Vázquez-García

student

University of Leon

Spain

 

97

Karim Baigutov

Lecturer Chair of Arts Education

Abai Kazakh National Pedagogical University

Republic of Kazakhstan

 

98

Rysgul Kokebayeva

 

Kazakh National Technical University named after K.I. Satpaev

Republic of Kazakhstan

 

99

Taiyrzham Iskakov

  

Republic of Kazakhstan

 

100

Yerlan Seisenbekov

prof. dr.

Abai Kazakh National Pedagogical University

Republic of Kazakhstan

 

101

Alois Heißenhuber

prof. dr.

Technical University of Munich

Germany

 

102

Nikolay Tsvyatkov

assoc. prof. dr.

Taraclia State University “Grigorii Tsamblak”

Republic of Moldova

 

103

Vasil Kondov

Vice rector

Taraclia State University “Grigorii Tsamblak”

Republic of Moldova

 

104

Албена Димитрова

доц. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

105

Анжелина Янева

Проф. дн

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

България

 

106

Асен Асенов

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

107

Биляна Рангелова

гл. ас. д-р

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

България

 

108

Бистра Димитрова

проф. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

109

Богомил Ангелов

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

110

Боряна Иванова

доц. д-р

Аграрен университет, гр. Пловдив

България

 

111

Боян Златев

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

112

Бронислава Русева

ст. преп.

Лесотехнически университет, гр. София

България

 

113

Валентин Калоянчев

студент

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

114

Васил Димитров

доц. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

115

Венелина Цветкова

гл. ас. д-р

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

България

 

116

Венцислава Николова-Минкова

гл. ас. д-р

Технически университет, гр. Габрово

България

 

117

Весела Петрова

доц. д-р

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София

България

 

118

Виктория Донева

докторант

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

119

Вяра Милушева

доц. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

120

Галина Домусчиева-Роглева

доц. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

121

Георги Желязков

проф. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

122

Георги Игнатов

проф. д-р

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

България

 

123

Гергана Георгиева

студент

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

124

Гергана Деспотова

гл. ас. д-р

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

България

 

125

Григор Гутев

доц. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

126

Данаила Маникатова

студент

ДЕОС, Медицински университет, гр. София

България

 

127

Даниела Елинова

доц. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

128

Даниела Симеонова

ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

129

Дарина Памукова

доц. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

130

Дарина Стоянова

ас. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

131

Даринка Игнатова

ас. д-р

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

България

 

132

Десислава Илиева

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

133

Диана Пеева

доц. д-р

Югозападен университет ,,Неофит Рилски“, гр. Благоевград

България

 

134

Димитър Благоев

доц. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

135

Димитър Димитров

гл. ас. д-р

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

България

 

136

Димитър Трендафилов

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

137

Евелина Савчева

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

138

Елена Господинова

докторант

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

139

Жасмин Цанкова

гл. ас. д-р

ДЕОС, Медицински университет, гр. София

България

 

140

Желю Асенов

докторант

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

141

Желязко Георгиев

доц. д-р

Лесотехнически университет, гр. София

България

 

142

Зорница Стоянова

проф. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

143

Ива Димова

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

144

Ивайло Иванов

доц. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

145

Иванка Кърпарова

гл. ас. д-р

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

България

 

146

Илия Илиев

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

147

Ина Владова

доц. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

148

Ирен Пелтекова

проф. д-р

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

България

 

149

Ирина Петкова – Нешева

доц. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

150

Йовка Банкова

доц. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

151

Йорданка Златарова

доц. д-р

Лесотехнически университет, гр. София

България

 

152

Калоян Димитров

доц. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

153

Костадин Кисьов

ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

154

Любомира Спасова

ас. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

155

Мадлена Илчева

докторант

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

156

Маргарита Георгиева

 

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

157

Мариана  Ангелчева

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

158

Марин Гешков

доц. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

159

Мария Пенева

доц. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

160

Мария Цанкова-Калоянова

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

161

Марияна Шишкова

гл. ас. д-р

Аграрен Университет, гр. Пловдив

България

 

162

Мая Чипева

доц. д-р

Технически университет, гр. София

България

 

163

Мина Антонова

гл. ас. д-р

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

България

 

164

Михайл Клечоров

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

165

Михал Стоянов

доц. д-р

Икономически университет, гр. Варна

България

 

166

Надежда Костова

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

167

Невена Илева

ст. преп.

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

168

Нина Иванова Атанасова

доц. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

169

Олег Христов

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

170

Павлин Павлов

гл. ас. д-р

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов

България

 

171

Петко Маврудиев

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

172

Петър Грозев

ст. преп.

Лесотехнически университет, гр. София

България

 

173

Петър Пеев

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

174

Петя Биолчева

доц. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

175

Петя Славова

гл. ас. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

176

Пресиян Василев

доктор

 

България

 

177

Радко Радев

доц. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

178

Радослав Костадинов

гл. ас. д-р

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

България

 

179

Румен Попов

проф. д-р

Институт по аграрна икономика към ССА, гр. София

България

 

180

Симеон Караколев

студент

Mинно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София

България

 

181

Симеон Коляндов

гл. ас. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

182

Стефания Беломъжева-Димитрова

гл. ас. д-р

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

България

 

183

Татяна Томова

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

184

Теодор Георгиев

асистент

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София

България

 

185

Тихомир Димитров

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

186

Тодор Маринов

доц. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

187

Христо Колев

ст. преп.

Лесотехнически университет, гр. София

България

 

188

Христо Момчилов

доц. д-р

Тракийски университет, гр. Стара Загора

България

 

189

Цвета Трайкова

гл. ас. д-р

Национална спортна академия „Васил Левски“

България

 

190

Цветелина Цветанова

докторант

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

191

Юлия Дойчинова

проф. д-р

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

192

Янко Янков

преп. д-р

Шуменски Университет “ Еп. К. Преславски“

България

 

193

Ясен Деянов

докторант

Университет за национално и световно стопанство, гр. София

България

 

Файл с резюмета на докладите от конференцията можете да свалите от тук

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

СЕКЦИЯ 1 : Развитие и управление на регионите в прехода към зелена икономика

СЕКЦИЯ 2: Бизнес развитие, иновации и кръгова икономика

СЕКЦИЯ 3: Kонкурентоспособност и устойчиво развитие на земеделието

СЕКЦИЯ 4: Съвременни предизвикателства пред ключови социално-икономически сектори

СЕКЦИЯ 5: Докторанти и студенти

СЕКЦИЯ 6: Международна секция

СЕКЦИЯ 6A: Спортни проблеми на бизнеса и общностите

6-ТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”, 24-25 ЮНИ, 2021 г.

Конференцията се провежда под патронажа на
кмета на община Стара Загора
г-н Живко Тодоров

Близо 300 участници от 13 държави и 35 научни и бизнес организации допринесоха за успеха на научните сесии.

Благодарим на всички участници за проявения интерес, отличните презентации и плодотворните дискусии при провеждането на нашия научен форум!

 Цел: изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-бизнес-държавно управление”.

Насоченост към: академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво

Тематични направления:

 • Развитие и управление на регионите в прехода към зелена икономика
  • Бизнес развитие, иновации и кръгова икономика
  • Конкурентоспособност и устойчиво развитие на земеделието
  • Съвременни предизвикателства пред ключови социално-икономически сектори
  • Спортни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите

  Официални езици:
  Български и английски

  Важни срокове:

 • Подаване заявки за участие с резюмета на английски език: 29.04.2021 г.
  • Одобряване на участията: 10.05.2021 г.
  • Плащане на такса за участие: 17.05.2021 г.
  • Представяне на пълните доклади на английски език: 24.06.2021 г.


Опции за публикуване:

 ОПЦИЯ1: Публикуване на избрани доклади в самостоятелен том на списание SHS Web of Conferences Journal – Book SeriesБази данни, в които списанието е индексирано– Conference Proceedings Citation Index – Web of Science (след кандидатстване и одобрение), CNKI, DOAJ, EBSCO (EBSCO Discovery Service), Google Scholar, Social Science Database (ProQuest), Social Science Premium Collection (ProQuest), Sociology Collection (ProQuest), Sociology Database (ProQuest), Wanfang Data; Crossref. SHS Web of Conferences е списание с отворен достъп, посветено на популяризиране на задълбочени научни изследвания в областта на социалните и хуманитарните науки.

Докладите се рецензират от независим/и рецензент/и и преминават проверка за плагиатство със специализиран софтуер. След положителна оценка и одобрение, докладите ще бъдат подадени за публикуване към списание SHS Web of Conferences Journal. Преди публикуване Web of Conferences проверява отделни доклади за сходство на текст на случаен принцип, използвайки специализирания инструмент „i’Thenticate“.

Пълен текст на докладите – до 10 страници. Докладите се оформят съгласно следния образец: SHS Web of Conferences_Template.

 ОПЦИЯ 2. Публикуване на избрани доклади в самостоятелен том на списание „Trakia Journal of Sciences“ – Suppl. Преди публикуване, докладите се рецензират от независим/и рецензент/и и преминават проверка за плагиатство със специализиран софтуер PlagScan Solutions. „Trakia Journal of Sciences“ е реферирано издание в Списъка на съвременните български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, поддържан от НАЦИД.

Пълен текст на докладите – до 10 страници. Докладите се оформят съгласно следния образец: Trakia Journal of Sciences_Template.

*Организаторите запазват правото си да не публикуват доклади, които са извън тематичните направления на конференцията и области на списанията и не отговарят на изискванията за оформяне на текста.

Допуска се учaстие в конференцията с не-повече от 2 доклада.

Място на провеждане:
Calista Spa Hotel****, Старозагорски минерални бани /онлайн.

Такса правоучастие

Присъствено

Онлайн

Участници от страната

120 лв.*

70 лв.**

Участници от чужбина

120 BGN

70 BGN

Студенти и докторанти

60 лв. *

40 лв. **

Такса за втори доклад

60 лв.

60 лв.

Участие без доклад

60 лв.

 

* включва: публикация в Trakia Journal of Sciences (онлайн), материали от конференцията, кафе-паузи и коктейл
** публикация в Trakia Journal of Sciences (онлайн), online участие в конференцията

 

Банкова сметка:
УниКредит Булбанк АД
Стара Загора 6000
IBAN: BG09 UNCR 7000 3116 5930 30
BIC: UNCRBGSF
Основание за заплащане: такса конференция, име, фамилия, организация
Получател: Тракийски университет – Стопански Факултет
Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

 

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Prof. Dr. José Luis Vázquez – University of Leon, Spain
Prof. Dr. Alois Heißenhuber – Technical University of Munich, Germany
Prof. Dr. Ulrich Bodmer – Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences, Germany
Prof. Dr. Pablo Gutiérrez – University of Leon, Spain
Prof. Dr. Maurizio Lanfranchi – University of Messina, Italy
Prof. Dr. Wawrzyniec Czubak – Poznań University of Life Sciences, Poland
Assoc. Prof. Vojtech Merunka – Czech University of Life Sciences, Prague
Проф. д.ик.н Гарабед Минасян – ИИИ-БАН
Проф. д.ик.н. Иван Георгиев – УНСС, София
проф. д.ик.н. Йосиф Илиев – УНСС, София
Проф. д-р Иван Георгиев – Тракийски университет, Стара Загора
Проф. д-р Надка Костадинова – Тракийски университет, Стара Загора
Проф. д-р Стефан Петранов – Софийски университет
Проф. д-р Стоян Тотев – ИИИ, София
Проф. д-р Евгени Станимиров – Икономически университет, Варна
Проф. д-р Дарина Русчева – ИИИ-БАН, София
Проф. д-р Николай Щерев – УНСС, София

 ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател:
Доц. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски университет

Председател:
Доц. д-р Блага Стойкова – Декан на Стопански факултет

Зам. председател:
Доц. д-р Димитрина Стоянчева – Зам. декан по НМД на Стопански факултет

 

Членове:
• Проф. д-р Георги Желязков
• Проф. д-р Юлияна Яркова
• Проф. дмн Веселин Видев
• Проф. д-р Галина Дякова
• Доц. д-р Надежда Петрова
• Доц. д-р Таня Танева
• Доц. д-р Христо Момчилов
• Доц. д-р Николай Пенев
• Гл. ас. д-р Константин Стоянов
• Експ. Деница Марков

Пълната програма на конференцията можете да свалите от тук

Пленарна сесия

СЕКЦИЯ 1: Развитие и управление на регионите в прехода към зелена икономика

СЕКЦИЯ 2:Бизнес развитие, иновации и кръгова икономика

СЕКЦИЯ 3:Kонкурентоспособност и устойчиво развитие на земеделието

СЕКЦИЯ 4: Съвременни предизвикателства пред ключови социално-икономически сектори

СЕКЦИЯ 5:Докторанти и студенти

СЕКЦИЯ 6: Международна секция

СЕКЦИЯ 7: Спортни проблеми на бизнеса и общностите

СЕКЦИЯ 7A: Спортни проблеми на бизнеса и общностите

УЧАСТНИЦИ 
Езици на документа: Български и английски

Файл с резюмета на докладите от конференцията можете да свалите от тук

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

СЕКЦИЯ 1 : Развитие и управление на регионите в прехода към зелена икономика

СЕКЦИЯ 2: Бизнес развитие, иновации и кръгова икономика

СЕКЦИЯ 3: Kонкурентоспособност и устойчиво развитие на земеделието

СЕКЦИЯ 4: Съвременни предизвикателства пред ключови социално-икономически сектори

СЕКЦИЯ 5: Докторанти и студенти

СЕКЦИЯ 6: Международна секция

СЕКЦИЯ 7: Спортни проблеми на бизнеса и общностите

5-ТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”, 21-22 ЮНИ, 2019 г.

Международната научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, се организира от Стопански факултет, Тракийски университет и се провежда на всеки две години.

Първата (2009 г.), Втората (2011 г.) и Третата (2013 г.) и Четвъртата (2017 г.) международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” посрещнаха над 390 участници от 13 държави (Австрия, Англия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Македония, Полша, Русия, САЩ, Турция, Чехия). Докладите бяха публикувани в “Trakia Journal of Sciences”.

Цел: изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-бизнес-държавно управление”.

Насоченост към: академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво.

Основни тематични направления:
• Регионално развитие и публична администрация;
• Бизнес развитие и иновации;
• Икономика и управление на бизнеса;
• Социално-културни и спортни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите;
• Иновативни методи и средства за обучение в икономическото висше образование.

Официални езици:
български и английски

НОВО
Важни срокове:

• Подаване заявки за участие с резюмета на английски: 08.05.2019 г.
• Одобряване на участията: 10.05.2019 г.
• Такса за участие: 15.05.2019 г.
• Представяне на пълните доклади на английски: 21.06.2019 г.

Докладите ще се публикуват в “Trakia Journal of Sciences”. Изискванията за оформяне на резюметата и докладите са публикувани на сайта на списанието http://tru.uni-sz.bg/tsj/ и сайта на конференцията http://www.sf-conference.eu
Допуска се участие с не-повече от 2 доклада.

Място на провеждане:
Тракийски университет, Стопански факултет, гр. Стара Загора

Такси за участие:
Такса за първи доклад: 120 BGN. (включва: отпечатване на докладите, материали от конференцията, кафе-паузи и коктейл)
Такса за студенти и докторанти: 60 BGN.
Такса за втори доклад: 60 BGN.
Такса за участие без доклад: 60 BGN.
Срок за превод на таксите: 25.04.2019 г.

Банкова сметка:
УниКредит Булбанк АД
Стара Загора, 6000
IBAN: BG09 UNCR 7000 3116 5930 30
BIC: UNCRBGSF

Основание за заплащане: такса конференция, две имена, организация.

За издаване на фактура за такса правоучастие са необходими следните данни:
Име на организацията, Адрес на организацията, БУЛСТАТ, Инд. по ЗДДС, МОЛ, Имена на подателя.
Формулярът за издаване на фактура попълнете след попълване на заявката за участие и го изпратете на e-mail: 
dnedeva@uni-sz.bg
Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

Конференцията се провежда под патронажа на Областния управител на Област Стара Загора – г-жа Гергана Микова.

Организационен комитет на конференцията:
Почетен председател:
Проф. двмн Иван Въшин – Ректор на Тракийски университет
Председател:
Проф. д-р Надка Костадинова- Декан на Стопански факултет
Зам. председател:
Проф. дмн Веселин Видев – Зам.-декан по НМД на Стопански факултет

Членове:
• Проф. д-р Тодорка Атанасова
• Проф. д-р Румен Отузбиров
• Проф. д-р Юлияна Яркова
• Проф. д-р Георги Желязков
• Проф. д-р Галина Дякова
• Доц. д-р Блага Стойкова
• Доц. д-р Христо Момчилов
• Доц. д-р Таня Танева
• Доц. д-р Искра Ненчева
• Ст. експ. НМД Деница Маркова

Научен комитет на конференцията:
Председател:
Проф. дмн Веселин Видев- Зам.-декан по НМД на Стопански факултет
Членове:
• Проф. дин Алоис Хайзенхубер (ТУ, Мюнхен, Германия)
• Проф. д-р Хосе Луис Васкес (Университет Леон, Испания)
• Проф. дин Никола Вълчев (ИИИ на БАН, България)
• Проф. дин Иван Кънчев (УНСС, София, България)
• Проф. дин Йосиф Илиев (УНСС, София, България)
• Проф. дин Асен Конарев (УХТ, Пловдив, България)
• Проф. д-р Евгени Станимиров (ИУ, Варна, България)
• Проф. д-р Марияна Божинова (СА, Свищов, България)
• Доц. д-р Боряна Иванова (АУ, Пловдив, България)

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в научна конференция

ПРОГРАМА Свалете като pdf файл

ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ“
21 юни 2019

Езици на документа: Български и английски

Може да изтеглите списъка с участниците като pdf файл.
СПИСЪК С УЧАСТНИЦИТЕ

4-тА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”, 22-23 ЮНИ, 2017 г.

Международната научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, се организира от Стопански факултет, Тракийски университет и се провежда на всеки две години.

Първата (2009 г.),  Втората (2011 г.) и Третата (2013 г.) международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” посрещнаха над 270 участници от 13 държави (Австрия, Англия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Македония, Полша, Русия, САЩ, Турция, Чехия). Докладите бяха публикувани в “Trakia Journal of Sciences”.

Цел: изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-бизнес-държавно управление”.

Насоченост към: академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво

Основни тематични направления:

 • Регионално развитиеи публична администрация
 • Бизнес развитие и иновации
 • Икономика и управление на бизнеса
 • Социално-културни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите

Официални езици:

английски и български

Важни срокове:

 • Подаване заявки за участие с резюмета на английски: 05.2017
 • Одобряване на участията: 05.2017
 • Такса за участие: 05.2017
 • Представяне на пълните доклади на английски: 06.2017

Докладите ще се публикуват в “Trakia Journal of Sciences
Допуска се участие с не-повече от 2 доклада

Място на провеждане:

Calista Spa Hotel ****, Старозагорски минерални бани

Такса за участие:

Такса: 100 лв.
(включва: отпечатване на докладите, материали от конференцията, кафе-паузи и коктейл)
Такса за студенти: 50 лв.

Срок 12.05.2017 г.

Банкова сметка:
УниКредит Булбанк АД
Стара Загора 6000,
IBAN: BG09 UNCR 7000 3116 5930 30
BIC: UNCRBGSF
Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

Организационен комитет на конференцията

Почетен председател:

Проф. двмн Иван Въшин – Ректор на Тракийски университет

Председател:

Проф. д-р Надка Костадинова- Декан на Стопански факултет

Зам. председател:

Проф. дмн Веселин Видев- Зам. декан по НМД на Стопански факултет

Членове:

 • Проф. д-р Тодорка Атанасова
 • Проф. д-р Румен Отузбиров
 • Проф. д-р Юлияна Яркова
 • Проф.д-р Иван Георгиев
 • Проф. д-р Георги Желязков
 • Доц. д-р Блага Стойкова
 • Проф. д-р Галина Дякова
 • Доц. д-р Таня Танева
 • Доц. д-р Лина Йорданова
 • Доц. д-р Искра Ненчева
 • Ст. експ. Марияна Стратева

ПОДРОБНА ПРОГРАМА Свалете като pdf файл
Езици на документа: Български и английски

Обща програма
22 Юни 2017 – четвъртък

09.30   –   10.30   Регистрация на участниците
10.30   –   11.00   Откриване на конференцията
11.00   –   12.30   Пленарна сесия
12.30   –    13.30   Обедна почивка
13.30   –    15.30   Първо заседание по секции

15.30   –    16.00   Кафе-пауза

16.00   –    19.00   Второ заседание по секции

19.00       Коктейл

23 Юни 2017 – петък

10.00   –           12.00   Заключително заседание и работни срещи в Стопански

Можете да изтеглите списъка с участниците с пълната информация като pdf файл.
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СПИСЪКА С УЧАСТНИЦИТЕ

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ
LIST OF PARTICIPANTS

 • ADELINA PETKOVA, Dr.Giesecke & Revrient
 • ALBENA MITEVA, Assoc. prof. Dr.   
 • 3ALEXANDRA ZDRAVESKA, PhD student   
 • ALOIS HEISSENHUBER, Prof. Dr. Dr. h.c.   
 • ANA PETROVIC
 • ANASTASIA GIDIKOVA,PhD student   
 • ANETA ROYCHEVA,    PhD student   
 • ANGEL SAROV, Аssist. prof. Dr.   
 • ASEN KONAREV, Prof. D.Sc.   
 • BLAGA STOYKOVA ,Assoc. prof. Dr.
 • BORYANA PARASHKEVOVA, Assoc. prof. Dr.    
 • CHRISTINE KRÄMER, PhD student    
 • CVETELINA CVETANOVA, Student   
 • DAMYAN KIRECHEV,Ch. assist. prof. Dr.
 • DANIELA TSVYATKOVA, Assist. prof.    
 • DARINA PAMUKOVA, Assist. prof. Dr.    
 • DARINA RUSCHEVA, Prof. Dr.
 • DESISLAVA IVANOVA, Assoc. prof. Dr.   
 • DIMITRINA STOYANCHEVA, Assoc. prof. Dr.   
 • DIMO ATANASOV1 Assoc. prof. Dr.    
 • DIMO IVANOV, Expert    
 • DIYAN VELIKOV, PhD student   
 • DOBRIN GANCHEV,    Assoc. prof. Dr.   
 • DORA DELEVA, Manager   
 • DORA DONCHEVA,    Assist. prof. Dr.   
 • ELENA GEORGIEVA, Assoc. prof. Dr.   
 • EMILIA LISSICHKOVA, PhD student   
 • EVGENI GENCHEV,    Assoc. prof. Dr.   
 • ABRIELA KIRYAKOVA, Ch. assist. prof. Dr.   
 • GALINA DYAKOVA, Prof. Dr.    
 • GENA VELKOVSKA, Assoc. prof. Dr.   
 • GEORGI ALEKSIEV,    Ch. assist. prof. Dr.   
 • GEORGIE DICHEV, Student   
 • GERGANA DIMITROVA, PhD student   
 • GERGANA SLAVOVA, Assoc. prof. Dr.   
 • GERGANA TANEVA, Ch. assist. prof. Dr.    
 • GERGANA TODOROVA, PhD student   
 • HRISTO MOMCHILOV, Assoc. prof. Dr.    
 • IANA PALIOVA, PhD student   
 • ISKRA NENCHEVA,    Assoc. prof. Dr.   
 • IVAN GEORGIEV, Prof. Dr.    
 • IVAN KANCHEV, Prof. D.Sc.    
 • IVANKA LULCHEVA, Ch. assist. prof. Dr.    
 • IVAYLO IVANOV, Assist. prof. Dr.   
 • IVELINA ANGELOVA, Assist. prof.    
 • IVELINA PETKOVA,    Ch. assist. prof. Dr.   
 • JANISLAV ANDREEV,PhD student   
 • JENIA GUNDASHEV, Lecturer   
 • JORDANKA ANGELOVA, Assoc. prof. Dr.    
 • JULIA DOITCHINOVA, Prof. D.Sc.   
 • JULIA ZHELYAZKOVA, Student   
 • JULIANA MARINOVA, Prof. Dr.    
 • KONSTANTIN STANKOV, Assist. prof. Dr.   
 • KONSTANTIN STOYANOV, Assist. prof. Dr.   
 • KRASIMIRA TONEVA, Ch. assist. prof. Dr.    
 • KRASSIMIRA SCHWERTNER,    Assoc. prof. Dr.   
 • KRISTINA TODOROVA,  PhD student   
 • KRUM HRISTOV, Assist. prof.   
 • LINA YORDANOVA,    Assoc. prof. Dr.    
 • LYUBOMIRA SPASOVA, Senior lecturer   
 • MARIN GEORGIEV,    Manager   
 • MARIYA PENEVA, Assoc. prof. Dr.   
 • MARIYA STANIMIROVA, Assoc. prof. Dr.   
 • MICHAL STOJANOV, Assoc. prof. Dr.   
 • MIHAIL KOZHUHAROV, PhD student   
 • MILOS COLIC
 • MINKO GEORGIEV,    Assoc. prof. Dr.
 • MITKO SHOSHEV, Assist. prof. Dr.   
 • MONIKA PAVLOVA,    PhD student   
 • NADEJDA PETROVA,Assoc. prof. Dr.    
 • NADEZHDA ANGELOVA, Assist. prof. Dr.   
 • NADKA KOSTADINOVA, Prof. Dr.   
 • NADYA MARINOVA,    Assoc. prof. Dr.    
 • NEDELIN MARKOV,    Ch. assist. prof. Dr.    
 • NIKOLAY PENEV, Assoc. prof. Dr.    
 • NIKOLAY PENEV, Assoc. prof. Dr.    
 • NIKOLAY STEREV,    Assoc. prof. Dr.   
 • OLEG MILEV, Assist. prof. Dr.   
 • OLENA  MITEVA, Student   
 • OTMAN AHMED, PhD student   
 • PAVLINA IVANOVA, Ch. assist. prof. Dr.    
 • PENYO GEORGIEV,    Ch. assist. prof. Dr.   
 • PETAR PETROV, Student   
 • PETIA BRANZOVA,    Assist. prof. Dr.   
 • PETIA  SLAVOVA, Ch. assist. prof. Dr.     
 • PETYA  ANGELOVA, Dr. physiotherapist   
 • PETYA ATANASOVA, Student
 • PETYA BIOLCHEVA, Assist. prof. Dr.    
 • PETYA VELEVA-DONEVA, Assist. prof. Dr.   
 • PLAMEN ENEV
 • PLAMEN PETKOV, Senior lecturer   
 • RADMIL NIKOLOV,Ch. assist. prof. Dr.   
 • RALIZA TERSIYSKA,    Assist. prof. Dr.    
 • ROSITSA BELUHOVA – UZUNOVA, Assist. prof. Dr.   
 • RUMEN OTUZBIROV, Prof. Dr.   
 • RUMYANA ANGELOVA, Ch. assist. prof. Dr.   
 • SIMEON SIMEONOV, Lecturer    National Health Insurance Found   
 • SNEZHINKA KONSTANTINOVA, Assoc. prof. Dr.    
 • STANIMIR KABAIVANOV, Assoc. prof. Dr.   
 • STANISLAVA KLISAROVA-BELCHEVA, Assist. prof.    
 • STEFAN GENOV, Assist. prof.
 • STEFAN PETRANOV, Prof. Dr.   
 • STEFAN STEFANOV, Student   
 • STEFANIQ BELOMAJEVA-DIMITROVA, Assoc. prof. Dr. 
 • STOYAN TOTEV, Prof. Dr.    
 • TANKO DYAKOV, Master student   
 • TANYA GEORGIEVA, Assoc. prof. Dr.   
 • TANYA TANEVA, Assoc. prof. Dr.   
 • TEOFANA DIMITROVA, Assoc. prof. Dr.    
 • TODOR TODOROV,    Student   
 • TODORKA ATANASSOVA, Prof. Dr.    
 • TRAYAN  YOSIFOV,    Assist. prof. Dr.   
 • VALENTIN KRALEV,    Student   
 • VELIN STANEV, Assoc. prof. Dr.    
 • VENETA GAIDARDZHIEVA, Prof. Dr.   
 • VENETA MARKOVSKA, Ch. assist. prof. Dr.  
 • VENTSISLAVA IVANOVA, Student   
 • VIOLETKA LYUBENOVA ZHELEVA, PhD student   
 • VYARA MILUSHEVA, Ch. assist. prof. Dr.   
 • YANKA KAZAKOVA,    Ch. assist. prof. Dr. 
 • YULIANA YARKOVA,Prof. Dr.    
 • YURI  ZAREV, PhD student   
 • ZORNITSA STOYANOVA, Assoc. prof. Dr

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Свалете като pdf файл
език: Английски

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: „БИЗНЕС РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“
Свалете като pdf файл
език: Английски

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА“
Свалете като pdf файл
език: Английски

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: „СОЦИАЛНО-КУЛТУРНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА БИЗНЕСА И ОБЩНОСТИТЕ“
Свалете като pdf файл
език: Английски

3-тА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Международната научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, се организира от Стопански факултет, Тракийски университет и се провежда на всеки две години.

Първата (2009 г.) и Втората (2011 г.) международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” посрещнаха над 150 участници от 8 държави (България, Германия, Англия, Испания, Чехия, Русия, САЩ, Турция). Докладите бяха публикувани в “Trakia Journal of Sciences”.

Цел: изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-практика-държавно управление”.

Насоченост към: академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво

Основни тематични направления:

 • Регионално развитие и публична администрация
 • Предприемачество и бизнес анализи
 • Бизнес мениджмънт
 • Корпоративна социална отговорност на бизнеса

Официални езици:

английски и български

Важни срокове:

 • Подаване заявки за участие с резюмета на английски: 04.2013
 • Одобряване на участията: 04.2013
 • Такса за участие: 04.2013
 • Представяне на пълните доклади на английски: 06.2013

Докладите ще се публикуват в “Trakia Journal of Sciences
Допуска се участие с не-повече от 2 доклада

Място на провеждане:

Calista Spa Hotel ****, Старозагорски минерални бани

Такса за участие:

Такса: 100 лв.
(включва: отпечатване на докладите, материали от конференцията, кафе-паузи, обяд и коктейл)
Такса за студенти: 50 лв.

Срок 15.04.2013 г.
Банкова сметка:
УниКредит Булбанк АД
Стара Загора 6000,
IBAN: BG09 UNCR 7000 3116 5930 30
BIC: UNCRBGSF
Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

Организационен комитет на конференцията

Почетен председател:

Проф. дсн Иван Станков – Ректор на Тракийски университет

Председател:

Проф.д-р Иван Георгиев – Декан на Стопански факултет

Зам. председател:

Проф. д-р Юлияна Яркова – Зам. декан по НМД на Стопански факултет

Членове:

 • Проф.д-р Тодорка Атанасова
 • Проф.д-р Надка Костадинова
 • Проф.д-р Веселин Видев
 • Доц.д-р Румен Отузбиров
 • Доц. д-р Венета Гайдарджиева
 • Доц.д-р Таня Танева
 • Доц.д-р Галина Дякова
 • Гл.ас.д-р Станка Колева
 • Гл.ас.д-р Дарина Заимова
 • Ст.експ.Румяна Станкова

Можете да изтеглите списъка с участниците с пълната информация като pdf файл.
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СПИСЪКА С УЧАСТНИЦИТЕ

Участници от България

 Участници от чужбина

·        ALBENA MITEVA, Assoc. prof. Dr.

·        ALEXANDRA IVANOVA, Student

·        ALEXANDRA PENCHEVA, Student

·        ANNA GOSPODINOVA, Ch. assist. prof. Dr.

·        ANTOANETA YORDANOVA, Master

·        DARINA ROUSCHEVA, Assoc. prof. Dr.

·        DARINA ZAIMOVA, Assoc. prof. Dr.

·        DENITSA GEORGIEVA, Student

·        DESISLAVA IVANOVA, Ch. assist. prof. Dr.

·        DIANA KOPEVA, Prof. Dr.

·        DIMITRINA STOYANCHEVA, Ch. assist. prof. Dr.

·        DIMO ATANASOV, Ch. assist. prof. Dr.

·        DORA DONCHEVA, PhD Student

·        E. CHOBANOV, IT specialist

·        EMIL MUTAFOV, PhD Student

·        EMIL MUTAFOV,  PhD Student

·        EMILIYA DIMOVA, Dr.

·        EVELINA TODOROVA, Student

·        EVGENI GENCHEV, Ch. assist. prof. Dr.

·        GERGANA NIKOLOVA, Ch. assist. prof. Dr.

·        GABRIELA KIRYAKOVA, Ch. assist. prof.

·        GALINA DYAKOVA, Assoc. prof. Dr.

·        GENA VELKOVSKA, Assoc. prof. Dr.

·        GEORGE ZHELIAZKOV, Prof. Dr.

·        GEORGI ALEXIEV, PhD Student

·        GEORGI NIKOLOV, Ch. assist. prof. Dr.

·        GERGANA SLAVOVA, Assoc. prof. Dr.

·        HRISTO Student, MITEV

·        ILKO GRUEV, IT specialist

·        ISKRA NENCHEVA,  Assoc. prof. Dr.

·        IVAN GEORGIEV, Prof. Dr

·        IVAN MINDOV, Student

·        IVAN PROKOPIEV, Student

·        IVANKA STOYCHEVA, Ch. assist. prof.

·        IVAYLO IVANOV Assist. prof. Dr.

·        JORDAN GOCHEV, Student

·        JULIANA GALABINOVA,  Assist. prof. Dr.

·        KALIN BOYANOV, Assist. prof. Dr.

·        KALIN KRUMOV, Assist. prof. Dr.

·        KATYA ANTONOVA, Ch. assist. prof. Dr.

·        KATYA STRAHILOVA.  Ch. assist. prof. Dr.

·        KONSTANTIN STANKOV Ch. assist. prof.

·        KONSTANTIN STOYANOV, PhD Student

·        KRASIMIRA TONEVA, Assist. prof. Dr

·        KRUM HRISTOV, Assist. prof. Dr

·        LASKA KOSTADINOVA, Assist. prof. Dr

·        LINA YORDANOVA, Assoc. prof. Dr

·        LJUBOMIRA SPASOVA, Lecturer

·        MALINA SIDORENKO, Assist. prof.

·        MARGARITA RUSEVA, Assist. prof. Dr.

·        MARIA KOSTOVA, Student

·        MARIANA STAVREVA, PhD Student

·        MARIN BRATKOV, Assist. prof.

·        MARIN GEORGIEV, Manager

·        MARIN GESHKOV,  Assist. prof.

·        MARIN PETROV, Student

·        MILENA KEREZOVA, Student

·        MINKO GEORGIEV, Ch. assist. prof. Dr.

·        NADEZHDA ANGELOVA, Ch. assist. prof.

·        NADEZHDA GEORGIEVA-STANKOVA, Ch. assist. prof. Dr.

·        NADIA MARINOVA, Ch. assist. prof. Dr.

·        NADKA KOSTADINOVA, Prof. Dr.

·        NADYA PETROVA, Assoc. prof. Dr.

·        NEDELIN MARKOV, Assist. prof. Dr.

·        NELLY MURATEVA, PhD Student

·        NIKOLAY PENEV, Ch. assist. prof. Dr.

·        NIKOLAY STEREV, Assoc. prof. Dr

·        OLEG MILEV, PhD Student

·        PASKAL ZHELEV, Ch. assist. prof. Dr.

·        PAVLINA IVANOVA, Assist. prof.

·        PETIA SLAVOVA, Assist. prof.

·        PLAMEN MILEV, Assist. prof. Dr.

·        RADOSLAV MINCHEV, Student

·        ROSEN KIRILOV, Assoc. prof. Dr.

·        RUMYANA ANGELOVA,  Assist. prof. Dr.

·        RUMYANA GROZEVA, PhD Student

·        STANISLAV KAPINCHEV, Student

·        STANKA KOLEVA, Ch. assist. prof. Dr.

·        STOYAN TOTEV, Prof. Dr.

·        SVETLA MADJAROVA, Assoc. prof. Dr.

·        SYLVIA KOYCHEVA, Student

·        TANYA TANEVA, Assoc. prof. Dr.

·        TENYO MANOLOV, PhD Student

·        TEODOR TSANEV, Student

·        TEODORINA TURLAKOVA, Assoc. prof. Dr.

·        TEOFANA DIMITROVA, Ch. assist. prof.

·        TRIFON VELIKOV, Student

·        VALENTIN KATSAROV, Prof. Dr.

·        VASIL TODOROV,Prof. Dsc

·        VATYO VATEV, Ch. assist. prof.

·        VELIN STANEV, Assoc. prof. Dr.

·        VESELINA ZHEKOV, Ch. assist. prof

·        VESSELINA GRIGOROVA, Assoc. prof. Dr.

·        YORDAN YORDANOV Student

·        YOSIF ILIEV Prof. Dsc.

·        YULIANA YARKOVA, Prof. Dr.

·        ZORNITSA YORDANOVA, Phd Student

·        VENETA GAYDARDZHIEVA Assoc. prof.

·        ALOIS HEISSENHUBER,  Prof. Dr. Dr. h.c

·        ARKADIUSZ ŚWIADEK,  Assoc.prof. Dr.

·        ARTEM KRIVTSOV Dr.

·        ATHANASSIOS GOURIDIS Dr.

·        BARBARA CZERNIACHOWICZ,  Assist.prof. Dr.

·        CARLO GIANNETTO,  Dr.

·        ELENICA SOFIJANOV, Assist.prof. Dr.

·        FRANCESCO ROTONDO, Dr

·        GERHARD BERCHTOLD, Prof. Dr.

·        IVETA MERUNKOVA, Dr.

·        MAREK TOMASZEWSK,  Assist. prof. Dr.

·        MAURIZIO LANFRANCHI Prof. Dr.

·        VOJTECH MERU

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС АНАЛИЗИ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски

БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски

СТУДЕНТСКА СЕСИЯ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски

2-РА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОДРОБНА ПРОГРАМА Свалете като pdf файл
Езици на документа : Български и английски

OБЩА ПРОГРАМА

23.06.2011 /четвъртък/

09:30-10:30 Регистрация

10:30-11:00 Откриване на конференцията

11:00-13:00 Пленарна сесия

13:00-14:00 Обедна почивка

14:00-15:30 Първо заседание по секции

15:30-16:00 Кафе-пауза

16:00-18:00 Второ заседание по секции

19.00 Коктейл


24.06.2011
/петък/


9:00-12:00
 Трето заседание по секции

12:00-13:00 Заключително заседание

13:30 Среща с Ректорското ръководство на Тракийски университет

Със специално участие на
Ms Josefine Loriz-Hoffmann,
European Commission, DG-AGRI

Можете да изтеглите списъка с участниците с пълната информация като pdf файл.
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СПИСЪКА С УЧАСТНИЦИТЕ

 

Участници от България

·        ANET SARKISYAN STUDENT

·        ADELINA PETKOVA PHD STUDENT

·        ALBENA MITEVA PHD, ASSOC. PROF.

·        ALEKSANDRA PENCHEVA STUDENT

·        ALEKSI ALEKSIEV PHD, ASSOC. PROF.

·        ANETA DENEVA PHD, ASSOC. PROF.

·        BLAGA STOYKOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        BORISLAVA KOSTOVA STUDENT

·        BORYANA IVANOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        DAMYAN KIRECHEV CH. ASSIST. PROF.

·        DIMITRINKA ZAPRQNOVA CH. ASSIST. PROF.

·        DARINA ZAIMOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        DENICA ANGELOVA STUDENT

·        DENICA GEORGIEVA STUDENT

·        DESISLAVA IVANOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        DIANA DIMOVA LECTURER

·        DIANA KOPEVA PHD, ASSOC. PROF.

·        DIMITAR BLAGOEV PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        DIMITAR KOSTOV PROF. DSC

·        DIMITAR YANKOV ASSIST. PROF.

·        DIMITRINA STOYANCHEVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        DIMO ATANASOV CH. ASSIST. PROF.

·        DIMO IVANOV PHD STUDENT

·        DONICA ANGELOVA STUDENT

·        DORA DONCHEVA STUDENT

·        EVGENIYA IVANOVA CH.ASSIST. PROF.

·        EMIL GIRGINOV

·        EVGENI GENCHEV PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        GALINA DYAKOVA PHD, ASSOC. PROF.

·        GEORGI BELTCHEV PHD, ASSOC. PROF.

·        GABRIELA KIRYAKOVA CH. ASSIST. PROF.

·        GARABED MINASIAN PROF. DSC.

·        GENA VELKOVSKA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        GEORGI ALEKSIEV PHD STUDENT

·        GEORGI ZHELIAZKOV PHD, ASSOC. PROF.

·        GEORGY KOSTOV PHD, ASSOC. PROF.

·        GERGANA NICOLOVA CH. ASSIST. PROF.

·        HRISTO MITEV STUDENT

·        HRISTO SALDJIEV PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        ILINKA PATAROVA PHD STUDENT

·        ISKRA NENCHEVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        IVAN BOZHKOV PROF. DR.

·        IVAN GEORGIEV PHD, ASSOC. PROF.

·        IVAN GEORGIEV PROF. DSC

·        IVAN KANCHEV PROF. DSC

·        IVAN PALIGOROV HD, ASSOC. PROF.

·        IRENA DIMITROVA PSTUDENT

·        IVANKA KOSTOVA PHD, ASSOC. PROF.

·        IVANKA NICOLOVA PHD, ASSOC. PROF.

·        IVAYLO IVANOV CH. ASSIST. PROF.

·        JELIO DOBREV SENIOR LECTURER

·        JIVKO JELEV PHD STUDENT, CH. ASSIST. PROF.

·        JORDANKA IKOVA CH. ASSIST. PROF.

·        JULIA DOITCHINOVA PROF. DSC

·        JULIA DOITCHINOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        KATIA STRAHILOVA PHD STUDENT

·        KIRIL CHALAKOV DR.

·        KONSTANTIN STANKOV PHD STUDENT, CH. ASSIST. PROF.

·        KRASIMIR ALEXANDROV CH. ASSIST. PROF.

·        KRASIMIRA TONEVA PHD STUDENT

·        KRUM HRISTOV ASSIST. PROF.

·        LASKA KOSTADINOVA ASSIST. PROF.

·        LEDA GEORGIEVA SENIOR LECTURER

·        LILIYA HRISTOVA SENIOR LECTURER

·        LINA YORDANOVA PHD, ASSOC. PROF.

·        LYUBOMIRA SPASOVA LECTURER

·        LYUDMIL IVANOV PHD STUDENT

·        MARIANA EMILOVA STUDENT

·        MARIYA POPOVA LECTURER

·        MARIETA SINILKOVA SENIOR LECTURER

·        MARIA RAYKOVA STUDENT

·        MARIA STANIMIROVA PHD, ASSOC. PROF.

·        MARIN GEORGIEV PHD, CH. ASSIST. PROF.ST

·        MARIYA PENEVA ASSIST. PROF.

·        MALINA SIDORENKO STUDENT

·        MERT DAALA STUDENT

·        MEYGAN IGNATOVA ASSIST. PROF.

·        MICHAIL MICHAILOV CH. ASSIST. PROF.

·        MINKO GEORGIEV STUDENT

·        MONICA MAYA CH. ASSIST. PROF.

·        NADEZHDA ANGELOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        NADEZHDA GEORGIEVA-STANKOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        NADEZHDA PETROVA PHD, ASSOC. PROF.

·        NADKA KOSTANDINOVA SENIOR LECTURER

·        NADKA TANEVA PHD, ASSOC. PROF.

·        NANYO NANEV ASSIST. PROF.

·        NEDELIN MARKOV LECTURER

·        NEVENA NAIDENOVA CH. ASSIST. PROF.

·        NICKOLAY TZONKOV PHD, ASSOC. PROF.

·        NIKOLAY SHTEREV PHD STUDENT

·        OLEG MILEV STUDENT

·        PRESLAVA PETROVA PHD , ASSOC. PROF.

·        PARASKEVA DIMITROVA PHD STUDENT

·        PETYA VELEVA-DONEVA PHD, ASSOC. PROF.

·        PLAMEN DASKALOV STUDENT

·        ROSITZA EMILOVA STUDENT

·        RENETA CHRISTOVA MSC STUDENT

·        RADOSTINA KOSTOVA PHD, ASSOC. PROF.

·        ROSEN KIRILOV PHD, ASSOC. PROF.

·        ROUMEN OTOUZBIROV PHD STUDENT

·        RUMYANA ANGELOVA PHD STUDENT

·        RUMYANA GROZEVA SENIOR EXPERT

·        SNEZHANA DIMITROVA PHD, ASSOC. PROF.

·        SONYA DOKOVA STUDENT

·        STANIMIRA TOTEVA PHD, ASSOC. PROF.

·        STANISLAVA KOVACHEVA ASSIST. PROF.

·        STANKA KOLEVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        STEFAN TONCHEV PHD, ASSOC. PROF.

·        STEFKA ATANASOVA DR.

·        STOYKA KAYRAKOVA PHD, ASSOC. PROF.

·        SVETLA MADJAROVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        TANJA GEORGIEVA PHD, ASSOC. PROF.

·        TANYA TANEVA STUDENT

·        TEODORA STEFANOVA PHD, ASSOC. PROF.

·        TEODORINA TURLAKOVA CH. ASSIST. PROF.

·        TEOFANA DIMITROVA PHD, ASSOC. PROF.

·        TODORKA ATANASOVA-KALAIDZHIEVA

·        TSANKO SPASOVSKI CH. ASSIST. PROF.

·        TSONKA KASNAKOVA PHD, ASSOC. PROF.

·        TSVETELINA DRAGANOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        VALDES VELKOVSKI STUDENT

·        VALENTIN KATSAROV PHD, ASSOC. PROF.

·        VALENTINA MILKOVA STUDENT

·        VASIL TODOROV PROF., DSC.

·        VATYO VATEV CH. ASSIST. PROF.

·        VELIN STANEV CH. ASSIST. PROF.

·        VENETA GAIDARDJIEVA PHD, ASSOC. PROF.

·        VENETA TYUTYUNDZHIEVA STUDENT

·        VESELINA ZHEKOVA CH. ASSIST. PROF.

·        VIOLETA DIRIMANOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        VLADISLAV TODOROV PHD, ASSOC. PROF.

·        YONKO YOTOV MSC STUDENT

·        YOSIF ILIEV PROF. DSC

·        YULIYA DZHABAROVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        YULIYANA IVANOVA BLAGOEVA-YARKOVA PHD, ASSOC. PROF.

Участници от Чужбина

·        ALOIS HEISSENHUBER PROF. DR. DR. H.C,

·        ANA LANERO DR.

·        ATHANASSIOS I. GOURIDIS DR. CIVIL ENGINEER-ARCHAEOLOGIST

·        DESSISLAVA KOSTOVA – PICKETT PhD

·        HANA KLUPAKOVA PhD STUDENT, ING.

·        IVETA MERUNKOVA PhD, ING.ARCH.

·        IVETA MERUNKOVA PhD, ING.ARCH.

·        JOSE LUIS VAZQUEZ

·        JOSEFINE LORIZ-HOFFMANN

·        LUCIE LINHARTOVA PhD STUDENT, ING.

·        PABLO GUTIERREZ PhD, ASSIST. PROF.

·        MARIA PURIFICACION GARCIA PROF. DR.

·        TATYANA VLASYUK DR. PhD STUDENT

·        ULRICH BODMER PROF. DR.

·        VOJTECH MERUNKA PhD, ASSOC. PROF.

·        ZAUR ALIYEV MSC., MBA, PhD STUDENT

НАЦИОНАЛНИ, ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ

Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки

БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ

Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ

Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки

АГРАРЕН СЕКТОР В КОНТЕКСТА НА ОСП

Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки

СОЦИAЛНИ И КУЛТУРНИ ПРОБЛЕМИ

Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки

1-ВА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЩА ПРОГРАМА

12.11. 2009

 • 09.30-10.30 РЕГИСТРАЦИЯ
 • 10.30-11.00 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
 • 11.00-13.00 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
 • 13.00-14.00 ОБЯД
 • 14.00-15.30 1во ЗАСЕДАНИЕ
 • 15.30-16.00 КАФЕ – ПАУЗА
 • 16.00-18.00 2ро ЗАСЕДАНИЕ
 • 19.00 КОКТЕЙЛ

13.11. 2009

 • 10.30-13.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ/ РЕКТОРАТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ/
 • 13.30-16.00 РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ ГРАД СТАРА ЗАГОРА
ПОДРОБНА ПРОГРАМА
Свалете като pdf файл
Езици на документа : Български и английски
Участници от България
 • ALBENA MITEVA ASSOC. PROF., PhD
 • ALEKSI ALEKSIEV ASSOC. PROF., PhD
 • ALEXANDER ATANASOV ASSIST. PROF.
 • ANTON TONEV MANAGER OF EDUCATIONAL AND EXPERIMENTAL BASE…
 • BLAGA STOYKOVA CH. ASSIST. PROF., PhD
 • BORYANA POPOVA CH. ASSIST., PhD,
 • DANIELA TODOROVA STUDENT AE
 • DARINA ZAIMOVA ASSIST. PROF.,PhD
 • DESISLAVA IVANOVA ASSIST. PROF. ,PhD,
 • DIANA DIMOVA LECTURER
 • DIMITAR KOSTOV PROF. D-R Sc
 • DIMITRINA STOYANCHEVA ASSIST. PROF., PhD,
 • DIMO ATANASOV ASSIST. PROF.
 • EVGENI GENCHEV CH. ASSIST. PROF
 • GABRIELA KIRYAKOVA CH. ASSIST. PROF ,
 • GALIN NIKOLOV FACULTY OF AGRICULTURE
 • GALINA TERZIEVA STUDENT AE
 • GALINA DYAKOVA ASSOC. PROF., PhD,
 • GENA VELKOVSKA CH. ASSIST. PROF., PhD
 • GEORGI ZHELYAZKOV ASSOC. PROF., PhD,
 • GEORGI BOYCHEV ASSOC. PROF., PhD,
 • GEORGI BELCHEV ASSOC. PROF., PhD,
 • GERGANA NIKOLOVA ASSIST. PROF.,
 • GERGANA SLAVOVA ASSOC. PROF., PhD
 • HRISTINA HARIZANOVA DOCT. APPLICANT
 • HRISTO MOMCHILOV CH. ASSIST. PROF., PhD,
 • ISKRA NENCHEVA CH. ASSIST. PROF., PhD
 • IVAN GEORGIEV ASSOC. PROF., PhD,
 • IVAN GEORGIEV ASSOC. PROF., PhD,
 • IVAN PALIGOROV ASSOC. PROF., PhD,
 • IVAN KUNCHEV PROF., D-R Sc,
 • IVAN PROF. D-R Sc PhD,
 • IVAN PENOV ASSOC.PROF., PhD,
 • IVAN VARLYKOV ASSOC. PROF., PhD
 • IVANKA NICOLOVA ASSOC. PROF., PhD,
 • IVANKA KOSTOVA ASSOC. PROF., PhD
 • KATYA VLADOVA CH. ASSIST. PROF.
 • KONSTANTIN STANKOV ASSIST. PROF.,
 • KRASIMIRA TONEVA DOCT. APPLICANT,
 • LASKA KOSTADINOVA DOCT. APPLICANT,
 • LEDA GEORGIEVA PRINCIPAL LECTURER
 • LILIYA HRISTOVA PRINCIPAL LECTURER
 • LINA YORDANOVA ASSOC. PROF., PhD,
 • MARIN GEORGIEV MANGER
 • MINKO GEORGIEV SEN. ASSIST. PROF., DEPT. „ECONOMICS”,
 • MLADEN HAINBOAZKI DOCT. APPLICANT, DEPT. „REGIONAL
 • NADEZHDA GEORGIEVA LECTURER, PhD, DEPT.
 • NADKA TANEVA PRINCIPAL LECTURER,
 • NANYO NANEV ASSOC. PROF. PhD
 • NEDELIN MARKOV ASSIST. PROF.,
 • NEVENA NAYDENOVA LECTURER
 • NIKOLAY STEREV CH. ASSIST. PROF, PhD
 • NIKOLAY TONTCHEV ASSOC. PROF,PhD
 • NADKA KOSTADINOVA ASSOC. PROF., PhD
 • PARASKEVA DIMITROVA ASSOC. PROF., PhD,
 • PETAR SURCHEV STUDENT AE
 • PETAR POCHALEEV DOCT. APPLICANT
 • RADKA IVANOVA ASSIST. PROF, PhD,
 • RADMIL NIKOLOV CH. ASSIST PROF.
 • ROUMEN OTOUZBIROV ASSOC. PROF., PhD,
 • RUMYANA GROZEVA DOCT. APPLICANT,
 • SLAVIN SLAVOV STUDENT
 • SNEZHINA KONSTANTINOVA CH. ASSIST. PROF
 • STANISLAV IVANOV STUDENT
 • STANISLAV MARKOV PhD
 • STELA TODOROVA ASSOC. PROF., PhD,
 • TEODORA GEORGIEVA PROF.,
 • TODORKA ATANASOVA ASSOC. PROF., PhD
 • TSVETAN ILIEV CH. ASSIST. PROF, PhD
 • TZVETA ZAFIROVA ASSOC. PROF., PhD,
 • VALDES VELKOVSKI STUDENT
 • VASIL TODOROV PROF., D-R Sc,PhD
 • VATYO VATEV CH. ASSIST. PROF.,
 • VENETA GAYDARDZHIEVA ASSOC. PROF., PhD,
 • VESELIN VIDEV ASSOC. PROF., PhD,
 • YANKA IVANOVA PRINCIPAL LECTURER
 • YULIYANA BLAGOEVA – YARKOVA ASSOC. PROF., PhD,
 • ZORNITZA STOYANOVA CH. ASSIST. PROF, PhD,
Участници от Чужбина
 • ALOIS HEISSENHUBER PROF. DR. DR. H.C,
 • DESSISLAVA KOSTOVA – PICKETT PhD
 • DILEK GÖZE KAYA RES. ASS.
 • ELIF TÜRKAN ARSSLAN RES.ASS.
 • GAMZE GÖÇMET YAĞCILAR RES. ASS.
 • HAKAN M. KIRIŞ RES. ASS.
 • IRINA POTOROKO ASSOC.PROF., PhD
 • IRINA OKOLNISHKOVA ASSOC.PROF., PhD
 • IVETA MERUNKOVÁ ING. ARCH.
 • JOSÉ LUIS VAZQUEZ PROF.
 • NIL FER NEGIZ PhD
 • PABLO GUTIERREZ ASSIST. PROF., PhD
 • ROBIN POOLEY O.B.E.
 • VOJTECH MERUNKA ING. DOC. PHD
 • YASEMEN KIRIŞ RES. ASS.
 • ZDENEK LINHART PROF., PhD,

 DOWNLOAD PARTICIPIANTS LIST

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ЕДИНИЦИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
СОЦИО-КУЛТУРНИ ПРОБЛЕМИ НА БИЗНЕСА И ОБЩНОСТИТЕ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
БИЗНЕСЪТ И ВИСШЕТО ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
ЕЗИКЪТ В НАУЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
СЕСИЯ НА ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски