Предишни конференции

6-ТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”, 24-25 ЮНИ, 2021 г.

Конференцията се провежда под патронажа на
кмета на община Стара Загора
г-н Живко Тодоров

Близо 300 участници от 13 държави и 35 научни и бизнес организации допринесоха за успеха на научните сесии.

Благодарим на всички участници за проявения интерес, отличните презентации и плодотворните дискусии при провеждането на нашия научен форум!

 Цел: изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-бизнес-държавно управление”.

Насоченост към: академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво

Тематични направления:

 • Развитие и управление на регионите в прехода към зелена икономика
  • Бизнес развитие, иновации и кръгова икономика
  • Конкурентоспособност и устойчиво развитие на земеделието
  • Съвременни предизвикателства пред ключови социално-икономически сектори
  • Спортни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите

  Официални езици:
  Български и английски

  Важни срокове:

 • Подаване заявки за участие с резюмета на английски език: 29.04.2021 г.
  • Одобряване на участията: 10.05.2021 г.
  • Плащане на такса за участие: 17.05.2021 г.
  • Представяне на пълните доклади на английски език: 24.06.2021 г.


Опции за публикуване:

 ОПЦИЯ1: Публикуване на избрани доклади в самостоятелен том на списание SHS Web of Conferences Journal – Book SeriesБази данни, в които списанието е индексирано– Conference Proceedings Citation Index – Web of Science (след кандидатстване и одобрение), CNKI, DOAJ, EBSCO (EBSCO Discovery Service), Google Scholar, Social Science Database (ProQuest), Social Science Premium Collection (ProQuest), Sociology Collection (ProQuest), Sociology Database (ProQuest), Wanfang Data; Crossref. SHS Web of Conferences е списание с отворен достъп, посветено на популяризиране на задълбочени научни изследвания в областта на социалните и хуманитарните науки.

Докладите се рецензират от независим/и рецензент/и и преминават проверка за плагиатство със специализиран софтуер. След положителна оценка и одобрение, докладите ще бъдат подадени за публикуване към списание SHS Web of Conferences Journal. Преди публикуване Web of Conferences проверява отделни доклади за сходство на текст на случаен принцип, използвайки специализирания инструмент „i’Thenticate“.

Пълен текст на докладите – до 10 страници. Докладите се оформят съгласно следния образец: SHS Web of Conferences_Template.

 ОПЦИЯ 2. Публикуване на избрани доклади в самостоятелен том на списание „Trakia Journal of Sciences“ – Suppl. Преди публикуване, докладите се рецензират от независим/и рецензент/и и преминават проверка за плагиатство със специализиран софтуер PlagScan Solutions. „Trakia Journal of Sciences“ е реферирано издание в Списъка на съвременните български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, поддържан от НАЦИД.

Пълен текст на докладите – до 10 страници. Докладите се оформят съгласно следния образец: Trakia Journal of Sciences_Template.

*Организаторите запазват правото си да не публикуват доклади, които са извън тематичните направления на конференцията и области на списанията и не отговарят на изискванията за оформяне на текста.

Допуска се учaстие в конференцията с не-повече от 2 доклада.

Място на провеждане:
Calista Spa Hotel****, Старозагорски минерални бани /онлайн.

Такса правоучастие

Присъствено

Онлайн

Участници от страната

120 лв.*

70 лв.**

Участници от чужбина

120 BGN

70 BGN

Студенти и докторанти

60 лв. *

40 лв. **

Такса за втори доклад

60 лв.

60 лв.

Участие без доклад

60 лв.

 

* включва: публикация в Trakia Journal of Sciences (онлайн), материали от конференцията, кафе-паузи и коктейл
** публикация в Trakia Journal of Sciences (онлайн), online участие в конференцията

 

Банкова сметка:
УниКредит Булбанк АД
Стара Загора 6000
IBAN: BG09 UNCR 7000 3116 5930 30
BIC: UNCRBGSF
Основание за заплащане: такса конференция, име, фамилия, организация
Получател: Тракийски университет – Стопански Факултет
Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

 

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Prof. Dr. José Luis Vázquez – University of Leon, Spain
Prof. Dr. Alois Heißenhuber – Technical University of Munich, Germany
Prof. Dr. Ulrich Bodmer – Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences, Germany
Prof. Dr. Pablo Gutiérrez – University of Leon, Spain
Prof. Dr. Maurizio Lanfranchi – University of Messina, Italy
Prof. Dr. Wawrzyniec Czubak – Poznań University of Life Sciences, Poland
Assoc. Prof. Vojtech Merunka – Czech University of Life Sciences, Prague
Проф. д.ик.н Гарабед Минасян – ИИИ-БАН
Проф. д.ик.н. Иван Георгиев – УНСС, София
проф. д.ик.н. Йосиф Илиев – УНСС, София
Проф. д-р Иван Георгиев – Тракийски университет, Стара Загора
Проф. д-р Надка Костадинова – Тракийски университет, Стара Загора
Проф. д-р Стефан Петранов – Софийски университет
Проф. д-р Стоян Тотев – ИИИ, София
Проф. д-р Евгени Станимиров – Икономически университет, Варна
Проф. д-р Дарина Русчева – ИИИ-БАН, София
Проф. д-р Николай Щерев – УНСС, София

 ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Почетен председател:
Доц. д-р Добри Ярков – Ректор на Тракийски университет

Председател:
Доц. д-р Блага Стойкова – Декан на Стопански факултет

Зам. председател:
Доц. д-р Димитрина Стоянчева – Зам. декан по НМД на Стопански факултет

 

Членове:
• Проф. д-р Георги Желязков
• Проф. д-р Юлияна Яркова
• Проф. дмн Веселин Видев
• Проф. д-р Галина Дякова
• Доц. д-р Надежда Петрова
• Доц. д-р Таня Танева
• Доц. д-р Христо Момчилов
• Доц. д-р Николай Пенев
• Гл. ас. д-р Константин Стоянов
• Експ. Деница Марков

Пълната програма на конференцията можете да свалите от тук

Пленарна сесия

СЕКЦИЯ 1: Развитие и управление на регионите в прехода към зелена икономика

СЕКЦИЯ 2:Бизнес развитие, иновации и кръгова икономика

СЕКЦИЯ 3:Kонкурентоспособност и устойчиво развитие на земеделието

СЕКЦИЯ 4: Съвременни предизвикателства пред ключови социално-икономически сектори

СЕКЦИЯ 5:Докторанти и студенти

СЕКЦИЯ 6: Международна секция

СЕКЦИЯ 7: Спортни проблеми на бизнеса и общностите

СЕКЦИЯ 7A: Спортни проблеми на бизнеса и общностите

УЧАСТНИЦИ 
Езици на документа: Български и английски

Файл с резюмета на докладите от конференцията можете да свалите от тук

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

СЕКЦИЯ 1 : Развитие и управление на регионите в прехода към зелена икономика

СЕКЦИЯ 2: Бизнес развитие, иновации и кръгова икономика

СЕКЦИЯ 3: Kонкурентоспособност и устойчиво развитие на земеделието

СЕКЦИЯ 4: Съвременни предизвикателства пред ключови социално-икономически сектори

СЕКЦИЯ 5: Докторанти и студенти

СЕКЦИЯ 6: Международна секция

СЕКЦИЯ 7: Спортни проблеми на бизнеса и общностите

5-ТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”, 21-22 ЮНИ, 2019 г.

Международната научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, се организира от Стопански факултет, Тракийски университет и се провежда на всеки две години.

Първата (2009 г.), Втората (2011 г.) и Третата (2013 г.) и Четвъртата (2017 г.) международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” посрещнаха над 390 участници от 13 държави (Австрия, Англия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Македония, Полша, Русия, САЩ, Турция, Чехия). Докладите бяха публикувани в “Trakia Journal of Sciences”.

Цел: изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-бизнес-държавно управление”.

Насоченост към: академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво.

Основни тематични направления:
• Регионално развитие и публична администрация;
• Бизнес развитие и иновации;
• Икономика и управление на бизнеса;
• Социално-културни и спортни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите;
• Иновативни методи и средства за обучение в икономическото висше образование.

Официални езици:
български и английски

НОВО
Важни срокове:

• Подаване заявки за участие с резюмета на английски: 08.05.2019 г.
• Одобряване на участията: 10.05.2019 г.
• Такса за участие: 15.05.2019 г.
• Представяне на пълните доклади на английски: 21.06.2019 г.

Докладите ще се публикуват в “Trakia Journal of Sciences”. Изискванията за оформяне на резюметата и докладите са публикувани на сайта на списанието http://tru.uni-sz.bg/tsj/ и сайта на конференцията http://www.sf-conference.eu
Допуска се участие с не-повече от 2 доклада.

Място на провеждане:
Тракийски университет, Стопански факултет, гр. Стара Загора

Такси за участие:
Такса за първи доклад: 120 BGN. (включва: отпечатване на докладите, материали от конференцията, кафе-паузи и коктейл)
Такса за студенти и докторанти: 60 BGN.
Такса за втори доклад: 60 BGN.
Такса за участие без доклад: 60 BGN.
Срок за превод на таксите: 25.04.2019 г.

Банкова сметка:
УниКредит Булбанк АД
Стара Загора, 6000
IBAN: BG09 UNCR 7000 3116 5930 30
BIC: UNCRBGSF

Основание за заплащане: такса конференция, две имена, организация.

За издаване на фактура за такса правоучастие са необходими следните данни:
Име на организацията, Адрес на организацията, БУЛСТАТ, Инд. по ЗДДС, МОЛ, Имена на подателя.
Формулярът за издаване на фактура попълнете след попълване на заявката за участие и го изпратете на e-mail: 
dnedeva@uni-sz.bg
Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

Конференцията се провежда под патронажа на Областния управител на Област Стара Загора – г-жа Гергана Микова.

Организационен комитет на конференцията:
Почетен председател:
Проф. двмн Иван Въшин – Ректор на Тракийски университет
Председател:
Проф. д-р Надка Костадинова- Декан на Стопански факултет
Зам. председател:
Проф. дмн Веселин Видев – Зам.-декан по НМД на Стопански факултет

Членове:
• Проф. д-р Тодорка Атанасова
• Проф. д-р Румен Отузбиров
• Проф. д-р Юлияна Яркова
• Проф. д-р Георги Желязков
• Проф. д-р Галина Дякова
• Доц. д-р Блага Стойкова
• Доц. д-р Христо Момчилов
• Доц. д-р Таня Танева
• Доц. д-р Искра Ненчева
• Ст. експ. НМД Деница Маркова

Научен комитет на конференцията:
Председател:
Проф. дмн Веселин Видев- Зам.-декан по НМД на Стопански факултет
Членове:
• Проф. дин Алоис Хайзенхубер (ТУ, Мюнхен, Германия)
• Проф. д-р Хосе Луис Васкес (Университет Леон, Испания)
• Проф. дин Никола Вълчев (ИИИ на БАН, България)
• Проф. дин Иван Кънчев (УНСС, София, България)
• Проф. дин Йосиф Илиев (УНСС, София, България)
• Проф. дин Асен Конарев (УХТ, Пловдив, България)
• Проф. д-р Евгени Станимиров (ИУ, Варна, България)
• Проф. д-р Марияна Божинова (СА, Свищов, България)
• Доц. д-р Боряна Иванова (АУ, Пловдив, България)

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в научна конференция

ПРОГРАМА Свалете като pdf файл

ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ“
21 юни 2019

Езици на документа: Български и английски

Може да изтеглите списъка с участниците като pdf файл.
СПИСЪК С УЧАСТНИЦИТЕ

4-тА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”, 22-23 ЮНИ, 2017 г.

Международната научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, се организира от Стопански факултет, Тракийски университет и се провежда на всеки две години.

Първата (2009 г.),  Втората (2011 г.) и Третата (2013 г.) международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” посрещнаха над 270 участници от 13 държави (Австрия, Англия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Македония, Полша, Русия, САЩ, Турция, Чехия). Докладите бяха публикувани в “Trakia Journal of Sciences”.

Цел: изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-бизнес-държавно управление”.

Насоченост към: академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво

Основни тематични направления:

 • Регионално развитиеи публична администрация
 • Бизнес развитие и иновации
 • Икономика и управление на бизнеса
 • Социално-културни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите

Официални езици:

английски и български

Важни срокове:

 • Подаване заявки за участие с резюмета на английски: 05.2017
 • Одобряване на участията: 05.2017
 • Такса за участие: 05.2017
 • Представяне на пълните доклади на английски: 06.2017

Докладите ще се публикуват в “Trakia Journal of Sciences
Допуска се участие с не-повече от 2 доклада

Място на провеждане:

Calista Spa Hotel ****, Старозагорски минерални бани

Такса за участие:

Такса: 100 лв.
(включва: отпечатване на докладите, материали от конференцията, кафе-паузи и коктейл)
Такса за студенти: 50 лв.

Срок 12.05.2017 г.

Банкова сметка:
УниКредит Булбанк АД
Стара Загора 6000,
IBAN: BG09 UNCR 7000 3116 5930 30
BIC: UNCRBGSF
Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

Организационен комитет на конференцията

Почетен председател:

Проф. двмн Иван Въшин – Ректор на Тракийски университет

Председател:

Проф. д-р Надка Костадинова- Декан на Стопански факултет

Зам. председател:

Проф. дмн Веселин Видев- Зам. декан по НМД на Стопански факултет

Членове:

 • Проф. д-р Тодорка Атанасова
 • Проф. д-р Румен Отузбиров
 • Проф. д-р Юлияна Яркова
 • Проф.д-р Иван Георгиев
 • Проф. д-р Георги Желязков
 • Доц. д-р Блага Стойкова
 • Проф. д-р Галина Дякова
 • Доц. д-р Таня Танева
 • Доц. д-р Лина Йорданова
 • Доц. д-р Искра Ненчева
 • Ст. експ. Марияна Стратева

ПОДРОБНА ПРОГРАМА Свалете като pdf файл
Езици на документа: Български и английски

Обща програма
22 Юни 2017 – четвъртък

09.30   –   10.30   Регистрация на участниците
10.30   –   11.00   Откриване на конференцията
11.00   –   12.30   Пленарна сесия
12.30   –    13.30   Обедна почивка
13.30   –    15.30   Първо заседание по секции

15.30   –    16.00   Кафе-пауза

16.00   –    19.00   Второ заседание по секции

19.00       Коктейл

23 Юни 2017 – петък

10.00   –           12.00   Заключително заседание и работни срещи в Стопански

Можете да изтеглите списъка с участниците с пълната информация като pdf файл.
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СПИСЪКА С УЧАСТНИЦИТЕ

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ
LIST OF PARTICIPANTS

 • ADELINA PETKOVA, Dr.Giesecke & Revrient
 • ALBENA MITEVA, Assoc. prof. Dr.   
 • 3ALEXANDRA ZDRAVESKA, PhD student   
 • ALOIS HEISSENHUBER, Prof. Dr. Dr. h.c.   
 • ANA PETROVIC
 • ANASTASIA GIDIKOVA,PhD student   
 • ANETA ROYCHEVA,    PhD student   
 • ANGEL SAROV, Аssist. prof. Dr.   
 • ASEN KONAREV, Prof. D.Sc.   
 • BLAGA STOYKOVA ,Assoc. prof. Dr.
 • BORYANA PARASHKEVOVA, Assoc. prof. Dr.    
 • CHRISTINE KRÄMER, PhD student    
 • CVETELINA CVETANOVA, Student   
 • DAMYAN KIRECHEV,Ch. assist. prof. Dr.
 • DANIELA TSVYATKOVA, Assist. prof.    
 • DARINA PAMUKOVA, Assist. prof. Dr.    
 • DARINA RUSCHEVA, Prof. Dr.
 • DESISLAVA IVANOVA, Assoc. prof. Dr.   
 • DIMITRINA STOYANCHEVA, Assoc. prof. Dr.   
 • DIMO ATANASOV1 Assoc. prof. Dr.    
 • DIMO IVANOV, Expert    
 • DIYAN VELIKOV, PhD student   
 • DOBRIN GANCHEV,    Assoc. prof. Dr.   
 • DORA DELEVA, Manager   
 • DORA DONCHEVA,    Assist. prof. Dr.   
 • ELENA GEORGIEVA, Assoc. prof. Dr.   
 • EMILIA LISSICHKOVA, PhD student   
 • EVGENI GENCHEV,    Assoc. prof. Dr.   
 • ABRIELA KIRYAKOVA, Ch. assist. prof. Dr.   
 • GALINA DYAKOVA, Prof. Dr.    
 • GENA VELKOVSKA, Assoc. prof. Dr.   
 • GEORGI ALEKSIEV,    Ch. assist. prof. Dr.   
 • GEORGIE DICHEV, Student   
 • GERGANA DIMITROVA, PhD student   
 • GERGANA SLAVOVA, Assoc. prof. Dr.   
 • GERGANA TANEVA, Ch. assist. prof. Dr.    
 • GERGANA TODOROVA, PhD student   
 • HRISTO MOMCHILOV, Assoc. prof. Dr.    
 • IANA PALIOVA, PhD student   
 • ISKRA NENCHEVA,    Assoc. prof. Dr.   
 • IVAN GEORGIEV, Prof. Dr.    
 • IVAN KANCHEV, Prof. D.Sc.    
 • IVANKA LULCHEVA, Ch. assist. prof. Dr.    
 • IVAYLO IVANOV, Assist. prof. Dr.   
 • IVELINA ANGELOVA, Assist. prof.    
 • IVELINA PETKOVA,    Ch. assist. prof. Dr.   
 • JANISLAV ANDREEV,PhD student   
 • JENIA GUNDASHEV, Lecturer   
 • JORDANKA ANGELOVA, Assoc. prof. Dr.    
 • JULIA DOITCHINOVA, Prof. D.Sc.   
 • JULIA ZHELYAZKOVA, Student   
 • JULIANA MARINOVA, Prof. Dr.    
 • KONSTANTIN STANKOV, Assist. prof. Dr.   
 • KONSTANTIN STOYANOV, Assist. prof. Dr.   
 • KRASIMIRA TONEVA, Ch. assist. prof. Dr.    
 • KRASSIMIRA SCHWERTNER,    Assoc. prof. Dr.   
 • KRISTINA TODOROVA,  PhD student   
 • KRUM HRISTOV, Assist. prof.   
 • LINA YORDANOVA,    Assoc. prof. Dr.    
 • LYUBOMIRA SPASOVA, Senior lecturer   
 • MARIN GEORGIEV,    Manager   
 • MARIYA PENEVA, Assoc. prof. Dr.   
 • MARIYA STANIMIROVA, Assoc. prof. Dr.   
 • MICHAL STOJANOV, Assoc. prof. Dr.   
 • MIHAIL KOZHUHAROV, PhD student   
 • MILOS COLIC
 • MINKO GEORGIEV,    Assoc. prof. Dr.
 • MITKO SHOSHEV, Assist. prof. Dr.   
 • MONIKA PAVLOVA,    PhD student   
 • NADEJDA PETROVA,Assoc. prof. Dr.    
 • NADEZHDA ANGELOVA, Assist. prof. Dr.   
 • NADKA KOSTADINOVA, Prof. Dr.   
 • NADYA MARINOVA,    Assoc. prof. Dr.    
 • NEDELIN MARKOV,    Ch. assist. prof. Dr.    
 • NIKOLAY PENEV, Assoc. prof. Dr.    
 • NIKOLAY PENEV, Assoc. prof. Dr.    
 • NIKOLAY STEREV,    Assoc. prof. Dr.   
 • OLEG MILEV, Assist. prof. Dr.   
 • OLENA  MITEVA, Student   
 • OTMAN AHMED, PhD student   
 • PAVLINA IVANOVA, Ch. assist. prof. Dr.    
 • PENYO GEORGIEV,    Ch. assist. prof. Dr.   
 • PETAR PETROV, Student   
 • PETIA BRANZOVA,    Assist. prof. Dr.   
 • PETIA  SLAVOVA, Ch. assist. prof. Dr.     
 • PETYA  ANGELOVA, Dr. physiotherapist   
 • PETYA ATANASOVA, Student
 • PETYA BIOLCHEVA, Assist. prof. Dr.    
 • PETYA VELEVA-DONEVA, Assist. prof. Dr.   
 • PLAMEN ENEV
 • PLAMEN PETKOV, Senior lecturer   
 • RADMIL NIKOLOV,Ch. assist. prof. Dr.   
 • RALIZA TERSIYSKA,    Assist. prof. Dr.    
 • ROSITSA BELUHOVA – UZUNOVA, Assist. prof. Dr.   
 • RUMEN OTUZBIROV, Prof. Dr.   
 • RUMYANA ANGELOVA, Ch. assist. prof. Dr.   
 • SIMEON SIMEONOV, Lecturer    National Health Insurance Found   
 • SNEZHINKA KONSTANTINOVA, Assoc. prof. Dr.    
 • STANIMIR KABAIVANOV, Assoc. prof. Dr.   
 • STANISLAVA KLISAROVA-BELCHEVA, Assist. prof.    
 • STEFAN GENOV, Assist. prof.
 • STEFAN PETRANOV, Prof. Dr.   
 • STEFAN STEFANOV, Student   
 • STEFANIQ BELOMAJEVA-DIMITROVA, Assoc. prof. Dr. 
 • STOYAN TOTEV, Prof. Dr.    
 • TANKO DYAKOV, Master student   
 • TANYA GEORGIEVA, Assoc. prof. Dr.   
 • TANYA TANEVA, Assoc. prof. Dr.   
 • TEOFANA DIMITROVA, Assoc. prof. Dr.    
 • TODOR TODOROV,    Student   
 • TODORKA ATANASSOVA, Prof. Dr.    
 • TRAYAN  YOSIFOV,    Assist. prof. Dr.   
 • VALENTIN KRALEV,    Student   
 • VELIN STANEV, Assoc. prof. Dr.    
 • VENETA GAIDARDZHIEVA, Prof. Dr.   
 • VENETA MARKOVSKA, Ch. assist. prof. Dr.  
 • VENTSISLAVA IVANOVA, Student   
 • VIOLETKA LYUBENOVA ZHELEVA, PhD student   
 • VYARA MILUSHEVA, Ch. assist. prof. Dr.   
 • YANKA KAZAKOVA,    Ch. assist. prof. Dr. 
 • YULIANA YARKOVA,Prof. Dr.    
 • YURI  ZAREV, PhD student   
 • ZORNITSA STOYANOVA, Assoc. prof. Dr

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Свалете като pdf файл
език: Английски

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: „БИЗНЕС РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ“
Свалете като pdf файл
език: Английски

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА“
Свалете като pdf файл
език: Английски

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: „СОЦИАЛНО-КУЛТУРНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА БИЗНЕСА И ОБЩНОСТИТЕ“
Свалете като pdf файл
език: Английски

3-тА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Международната научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, се организира от Стопански факултет, Тракийски университет и се провежда на всеки две години.

Първата (2009 г.) и Втората (2011 г.) международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” посрещнаха над 150 участници от 8 държави (България, Германия, Англия, Испания, Чехия, Русия, САЩ, Турция). Докладите бяха публикувани в “Trakia Journal of Sciences”.

Цел: изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-практика-държавно управление”.

Насоченост към: академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво

Основни тематични направления:

 • Регионално развитие и публична администрация
 • Предприемачество и бизнес анализи
 • Бизнес мениджмънт
 • Корпоративна социална отговорност на бизнеса

Официални езици:

английски и български

Важни срокове:

 • Подаване заявки за участие с резюмета на английски: 04.2013
 • Одобряване на участията: 04.2013
 • Такса за участие: 04.2013
 • Представяне на пълните доклади на английски: 06.2013

Докладите ще се публикуват в “Trakia Journal of Sciences
Допуска се участие с не-повече от 2 доклада

Място на провеждане:

Calista Spa Hotel ****, Старозагорски минерални бани

Такса за участие:

Такса: 100 лв.
(включва: отпечатване на докладите, материали от конференцията, кафе-паузи, обяд и коктейл)
Такса за студенти: 50 лв.

Срок 15.04.2013 г.
Банкова сметка:
УниКредит Булбанк АД
Стара Загора 6000,
IBAN: BG09 UNCR 7000 3116 5930 30
BIC: UNCRBGSF
Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

Организационен комитет на конференцията

Почетен председател:

Проф. дсн Иван Станков – Ректор на Тракийски университет

Председател:

Проф.д-р Иван Георгиев – Декан на Стопански факултет

Зам. председател:

Проф. д-р Юлияна Яркова – Зам. декан по НМД на Стопански факултет

Членове:

 • Проф.д-р Тодорка Атанасова
 • Проф.д-р Надка Костадинова
 • Проф.д-р Веселин Видев
 • Доц.д-р Румен Отузбиров
 • Доц. д-р Венета Гайдарджиева
 • Доц.д-р Таня Танева
 • Доц.д-р Галина Дякова
 • Гл.ас.д-р Станка Колева
 • Гл.ас.д-р Дарина Заимова
 • Ст.експ.Румяна Станкова

Можете да изтеглите списъка с участниците с пълната информация като pdf файл.
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СПИСЪКА С УЧАСТНИЦИТЕ

Участници от България

 Участници от чужбина

·        ALBENA MITEVA, Assoc. prof. Dr.

·        ALEXANDRA IVANOVA, Student

·        ALEXANDRA PENCHEVA, Student

·        ANNA GOSPODINOVA, Ch. assist. prof. Dr.

·        ANTOANETA YORDANOVA, Master

·        DARINA ROUSCHEVA, Assoc. prof. Dr.

·        DARINA ZAIMOVA, Assoc. prof. Dr.

·        DENITSA GEORGIEVA, Student

·        DESISLAVA IVANOVA, Ch. assist. prof. Dr.

·        DIANA KOPEVA, Prof. Dr.

·        DIMITRINA STOYANCHEVA, Ch. assist. prof. Dr.

·        DIMO ATANASOV, Ch. assist. prof. Dr.

·        DORA DONCHEVA, PhD Student

·        E. CHOBANOV, IT specialist

·        EMIL MUTAFOV, PhD Student

·        EMIL MUTAFOV,  PhD Student

·        EMILIYA DIMOVA, Dr.

·        EVELINA TODOROVA, Student

·        EVGENI GENCHEV, Ch. assist. prof. Dr.

·        GERGANA NIKOLOVA, Ch. assist. prof. Dr.

·        GABRIELA KIRYAKOVA, Ch. assist. prof.

·        GALINA DYAKOVA, Assoc. prof. Dr.

·        GENA VELKOVSKA, Assoc. prof. Dr.

·        GEORGE ZHELIAZKOV, Prof. Dr.

·        GEORGI ALEXIEV, PhD Student

·        GEORGI NIKOLOV, Ch. assist. prof. Dr.

·        GERGANA SLAVOVA, Assoc. prof. Dr.

·        HRISTO Student, MITEV

·        ILKO GRUEV, IT specialist

·        ISKRA NENCHEVA,  Assoc. prof. Dr.

·        IVAN GEORGIEV, Prof. Dr

·        IVAN MINDOV, Student

·        IVAN PROKOPIEV, Student

·        IVANKA STOYCHEVA, Ch. assist. prof.

·        IVAYLO IVANOV Assist. prof. Dr.

·        JORDAN GOCHEV, Student

·        JULIANA GALABINOVA,  Assist. prof. Dr.

·        KALIN BOYANOV, Assist. prof. Dr.

·        KALIN KRUMOV, Assist. prof. Dr.

·        KATYA ANTONOVA, Ch. assist. prof. Dr.

·        KATYA STRAHILOVA.  Ch. assist. prof. Dr.

·        KONSTANTIN STANKOV Ch. assist. prof.

·        KONSTANTIN STOYANOV, PhD Student

·        KRASIMIRA TONEVA, Assist. prof. Dr

·        KRUM HRISTOV, Assist. prof. Dr

·        LASKA KOSTADINOVA, Assist. prof. Dr

·        LINA YORDANOVA, Assoc. prof. Dr

·        LJUBOMIRA SPASOVA, Lecturer

·        MALINA SIDORENKO, Assist. prof.

·        MARGARITA RUSEVA, Assist. prof. Dr.

·        MARIA KOSTOVA, Student

·        MARIANA STAVREVA, PhD Student

·        MARIN BRATKOV, Assist. prof.

·        MARIN GEORGIEV, Manager

·        MARIN GESHKOV,  Assist. prof.

·        MARIN PETROV, Student

·        MILENA KEREZOVA, Student

·        MINKO GEORGIEV, Ch. assist. prof. Dr.

·        NADEZHDA ANGELOVA, Ch. assist. prof.

·        NADEZHDA GEORGIEVA-STANKOVA, Ch. assist. prof. Dr.

·        NADIA MARINOVA, Ch. assist. prof. Dr.

·        NADKA KOSTADINOVA, Prof. Dr.

·        NADYA PETROVA, Assoc. prof. Dr.

·        NEDELIN MARKOV, Assist. prof. Dr.

·        NELLY MURATEVA, PhD Student

·        NIKOLAY PENEV, Ch. assist. prof. Dr.

·        NIKOLAY STEREV, Assoc. prof. Dr

·        OLEG MILEV, PhD Student

·        PASKAL ZHELEV, Ch. assist. prof. Dr.

·        PAVLINA IVANOVA, Assist. prof.

·        PETIA SLAVOVA, Assist. prof.

·        PLAMEN MILEV, Assist. prof. Dr.

·        RADOSLAV MINCHEV, Student

·        ROSEN KIRILOV, Assoc. prof. Dr.

·        RUMYANA ANGELOVA,  Assist. prof. Dr.

·        RUMYANA GROZEVA, PhD Student

·        STANISLAV KAPINCHEV, Student

·        STANKA KOLEVA, Ch. assist. prof. Dr.

·        STOYAN TOTEV, Prof. Dr.

·        SVETLA MADJAROVA, Assoc. prof. Dr.

·        SYLVIA KOYCHEVA, Student

·        TANYA TANEVA, Assoc. prof. Dr.

·        TENYO MANOLOV, PhD Student

·        TEODOR TSANEV, Student

·        TEODORINA TURLAKOVA, Assoc. prof. Dr.

·        TEOFANA DIMITROVA, Ch. assist. prof.

·        TRIFON VELIKOV, Student

·        VALENTIN KATSAROV, Prof. Dr.

·        VASIL TODOROV,Prof. Dsc

·        VATYO VATEV, Ch. assist. prof.

·        VELIN STANEV, Assoc. prof. Dr.

·        VESELINA ZHEKOV, Ch. assist. prof

·        VESSELINA GRIGOROVA, Assoc. prof. Dr.

·        YORDAN YORDANOV Student

·        YOSIF ILIEV Prof. Dsc.

·        YULIANA YARKOVA, Prof. Dr.

·        ZORNITSA YORDANOVA, Phd Student

·        VENETA GAYDARDZHIEVA Assoc. prof.

·        ALOIS HEISSENHUBER,  Prof. Dr. Dr. h.c

·        ARKADIUSZ ŚWIADEK,  Assoc.prof. Dr.

·        ARTEM KRIVTSOV Dr.

·        ATHANASSIOS GOURIDIS Dr.

·        BARBARA CZERNIACHOWICZ,  Assist.prof. Dr.

·        CARLO GIANNETTO,  Dr.

·        ELENICA SOFIJANOV, Assist.prof. Dr.

·        FRANCESCO ROTONDO, Dr

·        GERHARD BERCHTOLD, Prof. Dr.

·        IVETA MERUNKOVA, Dr.

·        MAREK TOMASZEWSK,  Assist. prof. Dr.

·        MAURIZIO LANFRANCHI Prof. Dr.

·        VOJTECH MERU

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС АНАЛИЗИ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски

БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски

СТУДЕНТСКА СЕСИЯ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски

2-РА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОДРОБНА ПРОГРАМА Свалете като pdf файл
Езици на документа : Български и английски

OБЩА ПРОГРАМА

23.06.2011 /четвъртък/

09:30-10:30 Регистрация

10:30-11:00 Откриване на конференцията

11:00-13:00 Пленарна сесия

13:00-14:00 Обедна почивка

14:00-15:30 Първо заседание по секции

15:30-16:00 Кафе-пауза

16:00-18:00 Второ заседание по секции

19.00 Коктейл


24.06.2011
/петък/


9:00-12:00
 Трето заседание по секции

12:00-13:00 Заключително заседание

13:30 Среща с Ректорското ръководство на Тракийски университет

Със специално участие на
Ms Josefine Loriz-Hoffmann,
European Commission, DG-AGRI

Можете да изтеглите списъка с участниците с пълната информация като pdf файл.
ИЗТЕГЛЯНЕ НА СПИСЪКА С УЧАСТНИЦИТЕ

 

Участници от България

·        ANET SARKISYAN STUDENT

·        ADELINA PETKOVA PHD STUDENT

·        ALBENA MITEVA PHD, ASSOC. PROF.

·        ALEKSANDRA PENCHEVA STUDENT

·        ALEKSI ALEKSIEV PHD, ASSOC. PROF.

·        ANETA DENEVA PHD, ASSOC. PROF.

·        BLAGA STOYKOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        BORISLAVA KOSTOVA STUDENT

·        BORYANA IVANOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        DAMYAN KIRECHEV CH. ASSIST. PROF.

·        DIMITRINKA ZAPRQNOVA CH. ASSIST. PROF.

·        DARINA ZAIMOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        DENICA ANGELOVA STUDENT

·        DENICA GEORGIEVA STUDENT

·        DESISLAVA IVANOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        DIANA DIMOVA LECTURER

·        DIANA KOPEVA PHD, ASSOC. PROF.

·        DIMITAR BLAGOEV PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        DIMITAR KOSTOV PROF. DSC

·        DIMITAR YANKOV ASSIST. PROF.

·        DIMITRINA STOYANCHEVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        DIMO ATANASOV CH. ASSIST. PROF.

·        DIMO IVANOV PHD STUDENT

·        DONICA ANGELOVA STUDENT

·        DORA DONCHEVA STUDENT

·        EVGENIYA IVANOVA CH.ASSIST. PROF.

·        EMIL GIRGINOV

·        EVGENI GENCHEV PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        GALINA DYAKOVA PHD, ASSOC. PROF.

·        GEORGI BELTCHEV PHD, ASSOC. PROF.

·        GABRIELA KIRYAKOVA CH. ASSIST. PROF.

·        GARABED MINASIAN PROF. DSC.

·        GENA VELKOVSKA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        GEORGI ALEKSIEV PHD STUDENT

·        GEORGI ZHELIAZKOV PHD, ASSOC. PROF.

·        GEORGY KOSTOV PHD, ASSOC. PROF.

·        GERGANA NICOLOVA CH. ASSIST. PROF.

·        HRISTO MITEV STUDENT

·        HRISTO SALDJIEV PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        ILINKA PATAROVA PHD STUDENT

·        ISKRA NENCHEVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        IVAN BOZHKOV PROF. DR.

·        IVAN GEORGIEV PHD, ASSOC. PROF.

·        IVAN GEORGIEV PROF. DSC

·        IVAN KANCHEV PROF. DSC

·        IVAN PALIGOROV HD, ASSOC. PROF.

·        IRENA DIMITROVA PSTUDENT

·        IVANKA KOSTOVA PHD, ASSOC. PROF.

·        IVANKA NICOLOVA PHD, ASSOC. PROF.

·        IVAYLO IVANOV CH. ASSIST. PROF.

·        JELIO DOBREV SENIOR LECTURER

·        JIVKO JELEV PHD STUDENT, CH. ASSIST. PROF.

·        JORDANKA IKOVA CH. ASSIST. PROF.

·        JULIA DOITCHINOVA PROF. DSC

·        JULIA DOITCHINOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        KATIA STRAHILOVA PHD STUDENT

·        KIRIL CHALAKOV DR.

·        KONSTANTIN STANKOV PHD STUDENT, CH. ASSIST. PROF.

·        KRASIMIR ALEXANDROV CH. ASSIST. PROF.

·        KRASIMIRA TONEVA PHD STUDENT

·        KRUM HRISTOV ASSIST. PROF.

·        LASKA KOSTADINOVA ASSIST. PROF.

·        LEDA GEORGIEVA SENIOR LECTURER

·        LILIYA HRISTOVA SENIOR LECTURER

·        LINA YORDANOVA PHD, ASSOC. PROF.

·        LYUBOMIRA SPASOVA LECTURER

·        LYUDMIL IVANOV PHD STUDENT

·        MARIANA EMILOVA STUDENT

·        MARIYA POPOVA LECTURER

·        MARIETA SINILKOVA SENIOR LECTURER

·        MARIA RAYKOVA STUDENT

·        MARIA STANIMIROVA PHD, ASSOC. PROF.

·        MARIN GEORGIEV PHD, CH. ASSIST. PROF.ST

·        MARIYA PENEVA ASSIST. PROF.

·        MALINA SIDORENKO STUDENT

·        MERT DAALA STUDENT

·        MEYGAN IGNATOVA ASSIST. PROF.

·        MICHAIL MICHAILOV CH. ASSIST. PROF.

·        MINKO GEORGIEV STUDENT

·        MONICA MAYA CH. ASSIST. PROF.

·        NADEZHDA ANGELOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        NADEZHDA GEORGIEVA-STANKOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        NADEZHDA PETROVA PHD, ASSOC. PROF.

·        NADKA KOSTANDINOVA SENIOR LECTURER

·        NADKA TANEVA PHD, ASSOC. PROF.

·        NANYO NANEV ASSIST. PROF.

·        NEDELIN MARKOV LECTURER

·        NEVENA NAIDENOVA CH. ASSIST. PROF.

·        NICKOLAY TZONKOV PHD, ASSOC. PROF.

·        NIKOLAY SHTEREV PHD STUDENT

·        OLEG MILEV STUDENT

·        PRESLAVA PETROVA PHD , ASSOC. PROF.

·        PARASKEVA DIMITROVA PHD STUDENT

·        PETYA VELEVA-DONEVA PHD, ASSOC. PROF.

·        PLAMEN DASKALOV STUDENT

·        ROSITZA EMILOVA STUDENT

·        RENETA CHRISTOVA MSC STUDENT

·        RADOSTINA KOSTOVA PHD, ASSOC. PROF.

·        ROSEN KIRILOV PHD, ASSOC. PROF.

·        ROUMEN OTOUZBIROV PHD STUDENT

·        RUMYANA ANGELOVA PHD STUDENT

·        RUMYANA GROZEVA SENIOR EXPERT

·        SNEZHANA DIMITROVA PHD, ASSOC. PROF.

·        SONYA DOKOVA STUDENT

·        STANIMIRA TOTEVA PHD, ASSOC. PROF.

·        STANISLAVA KOVACHEVA ASSIST. PROF.

·        STANKA KOLEVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        STEFAN TONCHEV PHD, ASSOC. PROF.

·        STEFKA ATANASOVA DR.

·        STOYKA KAYRAKOVA PHD, ASSOC. PROF.

·        SVETLA MADJAROVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        TANJA GEORGIEVA PHD, ASSOC. PROF.

·        TANYA TANEVA STUDENT

·        TEODORA STEFANOVA PHD, ASSOC. PROF.

·        TEODORINA TURLAKOVA CH. ASSIST. PROF.

·        TEOFANA DIMITROVA PHD, ASSOC. PROF.

·        TODORKA ATANASOVA-KALAIDZHIEVA

·        TSANKO SPASOVSKI CH. ASSIST. PROF.

·        TSONKA KASNAKOVA PHD, ASSOC. PROF.

·        TSVETELINA DRAGANOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        VALDES VELKOVSKI STUDENT

·        VALENTIN KATSAROV PHD, ASSOC. PROF.

·        VALENTINA MILKOVA STUDENT

·        VASIL TODOROV PROF., DSC.

·        VATYO VATEV CH. ASSIST. PROF.

·        VELIN STANEV CH. ASSIST. PROF.

·        VENETA GAIDARDJIEVA PHD, ASSOC. PROF.

·        VENETA TYUTYUNDZHIEVA STUDENT

·        VESELINA ZHEKOVA CH. ASSIST. PROF.

·        VIOLETA DIRIMANOVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        VLADISLAV TODOROV PHD, ASSOC. PROF.

·        YONKO YOTOV MSC STUDENT

·        YOSIF ILIEV PROF. DSC

·        YULIYA DZHABAROVA PHD, CH. ASSIST. PROF.

·        YULIYANA IVANOVA BLAGOEVA-YARKOVA PHD, ASSOC. PROF.

Участници от Чужбина

·        ALOIS HEISSENHUBER PROF. DR. DR. H.C,

·        ANA LANERO DR.

·        ATHANASSIOS I. GOURIDIS DR. CIVIL ENGINEER-ARCHAEOLOGIST

·        DESSISLAVA KOSTOVA – PICKETT PhD

·        HANA KLUPAKOVA PhD STUDENT, ING.

·        IVETA MERUNKOVA PhD, ING.ARCH.

·        IVETA MERUNKOVA PhD, ING.ARCH.

·        JOSE LUIS VAZQUEZ

·        JOSEFINE LORIZ-HOFFMANN

·        LUCIE LINHARTOVA PhD STUDENT, ING.

·        PABLO GUTIERREZ PhD, ASSIST. PROF.

·        MARIA PURIFICACION GARCIA PROF. DR.

·        TATYANA VLASYUK DR. PhD STUDENT

·        ULRICH BODMER PROF. DR.

·        VOJTECH MERUNKA PhD, ASSOC. PROF.

·        ZAUR ALIYEV MSC., MBA, PhD STUDENT

НАЦИОНАЛНИ, ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ

Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки

БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ

Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ

Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки

АГРАРЕН СЕКТОР В КОНТЕКСТА НА ОСП

Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки

СОЦИAЛНИ И КУЛТУРНИ ПРОБЛЕМИ

Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки

1-ВА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЩА ПРОГРАМА

12.11. 2009

 • 09.30-10.30 РЕГИСТРАЦИЯ
 • 10.30-11.00 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
 • 11.00-13.00 ПЛЕНАРНА СЕСИЯ
 • 13.00-14.00 ОБЯД
 • 14.00-15.30 1во ЗАСЕДАНИЕ
 • 15.30-16.00 КАФЕ – ПАУЗА
 • 16.00-18.00 2ро ЗАСЕДАНИЕ
 • 19.00 КОКТЕЙЛ

13.11. 2009

 • 10.30-13.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ/ РЕКТОРАТ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ/
 • 13.30-16.00 РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА ОТ ГРАД СТАРА ЗАГОРА
ПОДРОБНА ПРОГРАМА
Свалете като pdf файл
Езици на документа : Български и английски
Участници от България
 • ALBENA MITEVA ASSOC. PROF., PhD
 • ALEKSI ALEKSIEV ASSOC. PROF., PhD
 • ALEXANDER ATANASOV ASSIST. PROF.
 • ANTON TONEV MANAGER OF EDUCATIONAL AND EXPERIMENTAL BASE…
 • BLAGA STOYKOVA CH. ASSIST. PROF., PhD
 • BORYANA POPOVA CH. ASSIST., PhD,
 • DANIELA TODOROVA STUDENT AE
 • DARINA ZAIMOVA ASSIST. PROF.,PhD
 • DESISLAVA IVANOVA ASSIST. PROF. ,PhD,
 • DIANA DIMOVA LECTURER
 • DIMITAR KOSTOV PROF. D-R Sc
 • DIMITRINA STOYANCHEVA ASSIST. PROF., PhD,
 • DIMO ATANASOV ASSIST. PROF.
 • EVGENI GENCHEV CH. ASSIST. PROF
 • GABRIELA KIRYAKOVA CH. ASSIST. PROF ,
 • GALIN NIKOLOV FACULTY OF AGRICULTURE
 • GALINA TERZIEVA STUDENT AE
 • GALINA DYAKOVA ASSOC. PROF., PhD,
 • GENA VELKOVSKA CH. ASSIST. PROF., PhD
 • GEORGI ZHELYAZKOV ASSOC. PROF., PhD,
 • GEORGI BOYCHEV ASSOC. PROF., PhD,
 • GEORGI BELCHEV ASSOC. PROF., PhD,
 • GERGANA NIKOLOVA ASSIST. PROF.,
 • GERGANA SLAVOVA ASSOC. PROF., PhD
 • HRISTINA HARIZANOVA DOCT. APPLICANT
 • HRISTO MOMCHILOV CH. ASSIST. PROF., PhD,
 • ISKRA NENCHEVA CH. ASSIST. PROF., PhD
 • IVAN GEORGIEV ASSOC. PROF., PhD,
 • IVAN GEORGIEV ASSOC. PROF., PhD,
 • IVAN PALIGOROV ASSOC. PROF., PhD,
 • IVAN KUNCHEV PROF., D-R Sc,
 • IVAN PROF. D-R Sc PhD,
 • IVAN PENOV ASSOC.PROF., PhD,
 • IVAN VARLYKOV ASSOC. PROF., PhD
 • IVANKA NICOLOVA ASSOC. PROF., PhD,
 • IVANKA KOSTOVA ASSOC. PROF., PhD
 • KATYA VLADOVA CH. ASSIST. PROF.
 • KONSTANTIN STANKOV ASSIST. PROF.,
 • KRASIMIRA TONEVA DOCT. APPLICANT,
 • LASKA KOSTADINOVA DOCT. APPLICANT,
 • LEDA GEORGIEVA PRINCIPAL LECTURER
 • LILIYA HRISTOVA PRINCIPAL LECTURER
 • LINA YORDANOVA ASSOC. PROF., PhD,
 • MARIN GEORGIEV MANGER
 • MINKO GEORGIEV SEN. ASSIST. PROF., DEPT. „ECONOMICS”,
 • MLADEN HAINBOAZKI DOCT. APPLICANT, DEPT. „REGIONAL
 • NADEZHDA GEORGIEVA LECTURER, PhD, DEPT.
 • NADKA TANEVA PRINCIPAL LECTURER,
 • NANYO NANEV ASSOC. PROF. PhD
 • NEDELIN MARKOV ASSIST. PROF.,
 • NEVENA NAYDENOVA LECTURER
 • NIKOLAY STEREV CH. ASSIST. PROF, PhD
 • NIKOLAY TONTCHEV ASSOC. PROF,PhD
 • NADKA KOSTADINOVA ASSOC. PROF., PhD
 • PARASKEVA DIMITROVA ASSOC. PROF., PhD,
 • PETAR SURCHEV STUDENT AE
 • PETAR POCHALEEV DOCT. APPLICANT
 • RADKA IVANOVA ASSIST. PROF, PhD,
 • RADMIL NIKOLOV CH. ASSIST PROF.
 • ROUMEN OTOUZBIROV ASSOC. PROF., PhD,
 • RUMYANA GROZEVA DOCT. APPLICANT,
 • SLAVIN SLAVOV STUDENT
 • SNEZHINA KONSTANTINOVA CH. ASSIST. PROF
 • STANISLAV IVANOV STUDENT
 • STANISLAV MARKOV PhD
 • STELA TODOROVA ASSOC. PROF., PhD,
 • TEODORA GEORGIEVA PROF.,
 • TODORKA ATANASOVA ASSOC. PROF., PhD
 • TSVETAN ILIEV CH. ASSIST. PROF, PhD
 • TZVETA ZAFIROVA ASSOC. PROF., PhD,
 • VALDES VELKOVSKI STUDENT
 • VASIL TODOROV PROF., D-R Sc,PhD
 • VATYO VATEV CH. ASSIST. PROF.,
 • VENETA GAYDARDZHIEVA ASSOC. PROF., PhD,
 • VESELIN VIDEV ASSOC. PROF., PhD,
 • YANKA IVANOVA PRINCIPAL LECTURER
 • YULIYANA BLAGOEVA – YARKOVA ASSOC. PROF., PhD,
 • ZORNITZA STOYANOVA CH. ASSIST. PROF, PhD,
Участници от Чужбина
 • ALOIS HEISSENHUBER PROF. DR. DR. H.C,
 • DESSISLAVA KOSTOVA – PICKETT PhD
 • DILEK GÖZE KAYA RES. ASS.
 • ELIF TÜRKAN ARSSLAN RES.ASS.
 • GAMZE GÖÇMET YAĞCILAR RES. ASS.
 • HAKAN M. KIRIŞ RES. ASS.
 • IRINA POTOROKO ASSOC.PROF., PhD
 • IRINA OKOLNISHKOVA ASSOC.PROF., PhD
 • IVETA MERUNKOVÁ ING. ARCH.
 • JOSÉ LUIS VAZQUEZ PROF.
 • NIL FER NEGIZ PhD
 • PABLO GUTIERREZ ASSIST. PROF., PhD
 • ROBIN POOLEY O.B.E.
 • VOJTECH MERUNKA ING. DOC. PHD
 • YASEMEN KIRIŞ RES. ASS.
 • ZDENEK LINHART PROF., PhD,

 DOWNLOAD PARTICIPIANTS LIST

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ЕДИНИЦИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
СОЦИО-КУЛТУРНИ ПРОБЛЕМИ НА БИЗНЕСА И ОБЩНОСТИТЕ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
БИЗНЕСЪТ И ВИСШЕТО ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
ЕЗИКЪТ В НАУЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КОМУНИКАЦИЯ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски
СЕСИЯ НА ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Английски