Очаквайте
8-ма МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”
Юни, 2025

Международната научна конференция

"БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”

се организира от Стопански факултет, Тракийски университет и се провежда на всеки две години

„Първата (2009), Втората (2011), Третата (2013), Четвъртата (2017), Петата (2019), Шестата (2021) и Седмата (2023)
международни научни конференции „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ” посрещнаха над 1100 участници от 21 държави (Австрия, Англия, България, Германия, Гърция, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Литва, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Русия, САЩ, Саудитска Арабия, Словакия, Турция, Украйна, Чехия).

Научните конференции, организирани от Стопански факултет при Тракийски  предоставят форум на научните изследователи за плодотворни дискусии и осигуряват платформа за разпространение на научните резултати до всички заинтересовани лица.

Благодарим на всички участници за проявения интерес, отличните презентации и плодотворните дискусии при провеждането на нашия научен форум!

Цел: изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-бизнес-държавно управление”.

Насоченост към: академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво

Публикации: Докладите се публикуват в научните издания – SHSWebofConferenceJournal и Trakia Journal of Sciences

Честота на провеждане: Международната научна конференция се провежда на всеки две години

свържете се с нас

Стопански факултет
Тракийски университет