Регистрационна форма

за участие в 7-ма Международна научна конференция

„БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”, 22-23 ЮНИ 2023 г.