en  bg

4та международна конференция // Резюмета

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Свалете като pdf файл
език: Английски

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: "БИЗНЕС РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ"
Свалете като pdf файл
език: Английски

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА"
Свалете като pdf файл
език: Английски

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ: "СОЦИАЛНО-КУЛТУРНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА БИЗНЕСА И ОБЩНОСТИТЕ"
Свалете като pdf файл
език: Английски