en  bg

ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”, 22-23 ЮНИ, 2017 г.

Международната научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, се организира от Стопански факултет, Тракийски университет и се провежда на всеки две години.

Първата (2009 г.),  Втората (2011 г.) и Третата (2013 г.) международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” посрещнаха над 270 участници от 13 държави (Австрия, Англия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Македония, Полша, Русия, САЩ, Турция, Чехия). Докладите бяха публикувани в “Trakia Journal of Sciences”.

Цел: изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-бизнес-държавно управление”.
Насоченост към: академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво
 
Основни тематични направления:
 • Регионално развитие и публична администрация
 • Бизнес развитие и иновации
 • Икономика и управление на бизнеса
 • Социално-културни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите
 
Официални езици:
английски и български
 

Важни срокове:

 • Подаване заявки за участие с резюмета на английски: 04.05.2017
 • Одобряване на участията: 08.05.2017
 • Такса за участие: 12.05.2017
 • Представяне на пълните доклади на английски: 22.06.2017

Докладите ще се публикуват в “Trakia Journal of Sciences
Допуска се участие с не-повече от 2 доклада

Място на провеждане:

Calista Spa Hotel ****, Старозагорски минерални бани

Такса за участие:

Такса: 100 лв.
(включва: отпечатване на докладите, материали от конференцията, кафе-паузи и коктейл)
Такса за студенти: 50 лв.

Срок 12.05.2017 г.


Банкова сметка:
УниКредит Булбанк АД
Стара Загора 6000,
IBAN: BG09 UNCR 7000 3116 5930 30
BIC: UNCRBGSF
Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

Организационен комитет на конференцията

Почетен председател:

Проф. двмн Иван Въшин - Ректор на Тракийски университет

Председател:

Проф. д-р Надка Костадинова- Декан на Стопански факултет

Зам. председател:

Проф. дмн Веселин Видев- Зам. декан по НМД на Стопански факултет

Членове:

 • Проф. д-р Тодорка Атанасова
 • Проф. д-р Румен Отузбиров
 • Проф. д-р Юлияна Яркова
 • Проф.д-р Иван Георгиев
 • Проф. д-р Георги Желязков
 • Доц. д-р Блага Стойкова
 • Проф. д-р Галина Дякова
 • Доц. д-р Таня Танева
 • Доц. д-р Лина Йорданова
 • Доц. д-р Искра Ненчева
 • Ст. експ. Марияна Стратева

Програма

22 Юни 2017 – четвъртък

09.30   -           10.30   Регистрация на участниците

10.30   -           11.00   Откриване на конференцията

11.00   -           12.30   Пленарна сесия

12.30   -           13.30   Обедна почивка

13.30   -           15.30   Първо заседание по секции

15.30   -           16.00   Кафе-пауза

16.00   -           19.00   Второ заседание по секции

19.00                          Коктейл

23 Юни 2017 – петък

10.00   -           12.00   Заключително заседание и работни срещи в Стопански факултет