en  bg

ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БИЗНЕСЪТ И РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНИТЕ”, 20-21 ЮНИ, 2013 г.

Международната научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, се организира от Стопански факултет, Тракийски университет и се провежда на всеки две години.

Първата (2009 г.) и Втората (2011 г.) международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите” посрещнаха над 150 участници от 8 държави (България, Германия, Англия, Испания, Чехия, Русия, САЩ, Турция). Докладите бяха публикувани в “Trakia Journal of Sciences”.

Цел: изграждане и поддържане на ефективно работеща система „наука-практика-държавно управление”.
Насоченост към: академичните среди, представители на бизнеса, местната администрация и държавните органи, които разработват секторни и регионални политики на национално и международно ниво
 
Основни тематични направления:
 • Регионално развитие и публична администрация
 • Предприемачество и бизнес анализи
 • Бизнес мениджмънт
 • Корпоративна социална отговорност на бизнеса
 
Официални езици:
английски и български
 
Важни срокове:
 • Подаване заявки за участие с резюмета на английски: 01.04.2013
 • Одобряване на участията: 15.04.2013
 • Такса за участие: 15.04.2013
 • Представяне на пълните доклади на английски: 20.06.2013
Докладите ще се публикуват в “Trakia Journal of Sciences
Допуска се участие с не-повече от 2 доклада
 
Място на провеждане:
Calista Spa Hotel ****, Старозагорски минерални бани
 
Такса за участие:
Такса: 100 лв.
(включва: отпечатване на докладите, материали от конференцията, кафе-паузи, обяд и коктейл)
Такса за студенти: 50 лв.
Срок 15.04.2013 г.
Банкова сметка:
УниКредит Булбанк АД
Стара Загора 6000,
IBAN: BG09 UNCR 7000 3116 5930 30
BIC: UNCRBGSF
Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.
 
Организационен комитет на конференцията
 
Почетен председател:
Проф. дсн Иван Станков - Ректор на Тракийски университет
Председател:
Проф.д-р Иван Георгиев - Декан на Стопански факултет
Зам. председател:
Проф. д-р Юлияна Яркова – Зам. декан по НМД на Стопански факултет
 
Членове:
 • Проф.д-р Тодорка Атанасова
 • Проф.д-р Надка Костадинова
 • Проф.д-р Веселин Видев
 • Доц.д-р Румен Отузбиров
 • Доц. д-р Венета Гайдарджиева
 • Доц.д-р Таня Танева
 • Доц.д-р Галина Дякова
 • Гл.ас.д-р Станка Колева
 • Гл.ас.д-р Дарина Заимова
 • Ст.експ.Румяна Станкова