en  bg

2-ра международна конференция - Резюмета на доклади


НАЦИОНАЛНИ, ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки
БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки
АГРАРЕН СЕКТОР В КОНТЕКСТА НА ОСП
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки
СОЦИAЛНИ И КУЛТУРНИ ПРОБЛЕМИ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки
ПОСТЕРНА СЕСИЯ
Свалете като pdf файл
език на резюмето: Англисйки